Schiedam Lange Achterweg 36 82 in restauratie

Weeshuis in Schiedam

Restauratie en herstel van de noordvleugel in het voormalige 'Weeshuis der Hervormden' te Schiedam.

Het laat-18de-eeuwse pand krijgt zijn historische structuur terug. Op basis van de oude indeling worden appartementen in het complex gerealiseerd.

Oosterleek Oosterleek 39 restauratie

Langhuis in Oosterleek

Houten huis in West-Friesland.

Ontmanteling, leuke vondsten, ingrijpende restauratie, verbetering comfort en in gebruik name als Monument en Bed; de route van dit bijzondere langhuis in een notendop...

Veere Markt 10 restauratie 3

Den Gouden Leeuw in Veere

Eeuwenoud huis in Veere.

Burgemeestershuis, pastorie en artsenwoning na restauratie terug naar de 19de eeuw. 

IMG 1445

Pakhuis in Harlingen

Het 62 meter diepe pakhuis aan de Noorderhaven wordt herbestemd.

Realisatie van drie appartementen en een bedrijfsruimte inclusief handhaving van de 17de-eeuwse structuur.