Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Organisatie en governance

Bij Hendrick de Keyser Monumenten werken ruim 80 mensen ingedeeld over drie afdelingen; algemeen, externe relaties en beheer. Hendrick de Keyser streeft naar een diverse samenstelling van haar personeelsbestand en naar een inclusieve organisatie. Er is behoefte aan een diversiteit van zienswijzen om de denkkracht van de organisatie vergroten. In onze organisatie komen alle werknemers tot hun recht, ongeacht leeftijd, levensfase, geslacht of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.

Medewerkersbijeenkomst in de Burcht
Medewerkers in de Burcht van Berlage

Medewerkers
Onze medewerkers zijn ingedeeld in drie afdelingen; algemeen, externe relaties en beheer. Onder de afdeling algemeen werken architecten, tekenaars, architectuurhistorici en is financiën en fondsenwerving ondergebracht. Onder de afdeling externe relaties vallen marketing en communicatie, presentatie, productie, commerciële verhuur en de gehele vrijwilligersorganisatie. De afdeling beheer is verantwoordelijk voor het onderhoud van onze panden, vaste verhuur, interieurobjecten, secretariaat en interne bedrijfsvoering. 

Voor alle medewerkers kijk hier

Vrijwilligers
In totaal zetten 400 vrijwilligers zich in om de huizen van Hendrick de Keyser open te stellen voor publiek. Naast het openstellen van de huizen zorgen zij ook voor het digitaliseren van foto's en het onderhoud van enkele bijzondere tuinen. 

Directie
De directie bestaat uit Bert Meerstadt - algemeen directeur, Wieske Wijngaards - directeur externe relaties, en Isja Finaly - directeur beheer. Het directieteam is per mail bereikbaar via directie@hendrickdekeyser.nl

Bestuur en Raad van Commissarissen
De Vereniging wordt geleid door een Bestuur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Bestuur en Raad van Commissarissen doen hun werk volledig onbezoldigd.

Voor alle bestuursleden en commissarissen kijk hier

 

ALV 2022 in 'De Kanselarij', Leeuwarden

Algemene Ledenvergadering en Statuten

Bekijk het ALV-overzicht van agenda, notulen en overige vergaderstukken gerangschikt per jaar, en onze statuten:

POM-status

POM-status en voorbeeldfunctie

Hendrick de Keyser bezit een omvangrijke collectie monumenten. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan. Het zijn stuk voor stuk sprekende voorbeelden van de architectuur of wooncultuur van een bepaalde periode. Van de middeleeuwen tot nu.

Omdat Hendrick de Keyser Monumenten als deskundige organisatie goed voor haar grote monumentenbezit zorgt en continuïteit garandeert op het gebied van kennisoverdracht, organisatie, financiën en beleid, is de vereniging door de Minister van OCW aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud. Deze POM-status beschouwen wij als een Michelinster op ons werk.

Ons beleid rondom kwaliteitsborging en instandhouding van het bezit hebben we vastgelegd in het visiedocument ‘duurzame instandhouding monumenten 2023 – 2028’.

Governance

Governance

Hendrick de Keyser Monumenten onderschrijft de drie algemene principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (zoals opgenomen in het Reglement CBF-keur). De drie principes zijn:

  1. Onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren;
  2. Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen;
  3. Optimaliseer de omgang met belanghebbenden.

Deze drie principes zijn doorgevoerd in de wijze waarop de Vereniging is georganiseerd en haar werk uitvoert. Zij zijn waar relevant weergegeven in het jaarverslag. De leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben ieder een verklaring ondertekend waarbij zij deze principes formeel onderschrijven.

Lees verder over onze governance