Icon search Icon Facebook Icon instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox BankGiroLoterij Logo-CBF Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email Kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests
Waar ben je naar op zoek?

Organisatie

Vereniging met leden

De Vereniging heeft ruim 4800 leden en wordt geleid door een Bestuur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Bestuur en Raad van Commissarissen doen hun werk volledig onbezoldigd.

Het bestuur wordt ondersteund door een professionele organisatie met 50 medewerkers, onder leiding van een directeur, Carlo Huijts. Deze is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid.

Ten aanzien van de beloning van de medewerkers volgt de Vereniging Hendrick de Keyser zijn eigen Arbeidsvoorwaarden. Daarin is ten aanzien van de medewerkers in vaste dienst opgenomen dat de Vereniging zowel ten aanzien van de functiewaardering als ten aanzien van de inschaling en de jaarlijkse loonsverhoging zo dicht mogelijk de ‘Cao voor de Architecten’ tracht te volgen. De beloning voor de Directie is in lijn met de richtlijnen die de Commissie Wijffels (Code Goed Bestuur) heeft opgesteld.

Medewerkers

Directie: 
020-5210630
dir@hendrickdekeyser.nl

Directeur: C.S.T.J. Huijts 
Adjunct directeur: mw. J.L.P.B. Finaly
Directie-secretaresse: Amal Ahmed
Boekhouding: Dennis Breeuwer

De Vereniging kent drie afdelingen:

1. Afdeling Huurzaken


    Verhuur van woningen, bedrijfsruimte, bijzondere locaties, Monument en Bed

020-5210630
huren@hendrickdekeyser.nl

Telefoon huurzaken technische reparatieverzoeken ma t/m vrij 9.00-12.00 uur 020-5210640
Telefoon huurzaken (bijvoorbeeld inschrijving als huurkandidaat, huuropzegging) 020 – 5210644
Telefoon huurzaken crediteurenadministratie 020 – 5210659
Telefoon huurzaken huurincasso, servicekostenverrekeningen 020 – 5210649

Verhuur Bijzondere locaties en Monument en Bed, via 020-5210645 of locatiehuren@hendrickdekeyser.nl

Medewerkers afdeling Huurzaken

2. Afdeling Voorlichting

   
Organisatie activiteiten voor leden, huisgenoten en publiek, kennisoverdracht, publicaties, Museumhuizen

Medewerkers afdeling Voorlichting

3. Afdeling Instandhouding

   
Onderhoud en restauratie, specialistisch onderzoek

Medewerkers afdeling Instandhouding

Adres

Herengracht 172
1016 BP Amsterdam
Telefoon 020-5210630
Website www.hendrickdekeyser.nl
E-mail info@hendrickdekeyser.nl

Bankrelaties

ABN Amro - NL94ABNA0411840207
ING - NL86INGB0000048718 (niet voor huurbetalingen)

RSIN / fiscaal nummer:
010.38.709

'Hendrick de Keyser' is een particuliere vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 3 januari 1918 en erkend bij Koninklijk Besluit van 26 februari 1918 no. 62. Haar laatstelijk gewijzigde statuten zijn vastgelegd in een notariële akte d.d. 7 september 2007. 
De Vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder no. 40530264.