Icon search Icon Facebook Icon instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox BankGiroLoterij Logo-CBF Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email Kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests
Waar ben je naar op zoek?

Organisatie

Vereniging met leden

De Vereniging heeft circa 5000 leden en wordt geleid door een Bestuur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Bestuur en Raad van Commissarissen doen hun werk volledig onbezoldigd.

Het bestuur wordt ondersteund door een professionele organisatie met drie directies, Algemeen, Beheer en Externe Relaties.

Ten aanzien van de beloning van de medewerkers volgt Vereniging Hendrick de Keyser zijn eigen arbeidsvoorwaarden. Daarin is ten aanzien van de medewerkers in vaste dienst opgenomen dat de Vereniging zowel ten aanzien van de functiewaardering als ten aanzien van de inschaling en de jaarlijkse loonsverhoging zo dicht mogelijk de ‘Cao voor de Architecten’ tracht te volgen. De beloning voor de directies is in lijn met de richtlijnen die de Commissie Wijffels (Code Goed Bestuur) heeft opgesteld.

Wie zitten er in het Bestuur en de Raad van Commissarissen?

Medewerkers

Directie: 
020 5210630
directie@hendrickdekeyser.nl

De Vereniging kent drie directies:

Directie Algemeen

Financiën en control, fondsenwerving, verwerving, restauratie, onderzoek en documentatie

Telefoon huurzaken crediteurenadministratie 020 5210659
Telefoon huurzaken huurincasso, servicekostenverrekeningen 020  5210649

Medewerkers Directie Algemeen

Directie Beheer
Secretariaat, vaste verhuur, onderhoud panden en beheer roerende goederen

Telefoon huurzaken technische reparatieverzoeken ma t/m vrij 9.00-12.00 uur 020 5210640
Telefoon huurzaken (bijvoorbeeld inschrijving als huurkandidaat, huuropzegging) 020 5210644

Medewerkers Directie Beheer

Directie Externe Relaties
Museumhuizen en presentatie, communicatie, tijdelijke verhuur, vrijwilligers

Verhuur Bijzondere locaties en Monument en Bed, via 020 5210645 of locatiehuren@hendrickdekeyser.nl

Medewerkers Directie Externe Relaties

Adres

Herengracht 172
1016 BP Amsterdam
Telefoon 020 5210630
Website www.hendrickdekeyser.nl
E-mail info@hendrickdekeyser.nl

Bankrelaties

ABN Amro - NL94ABNA0411840207
ING - NL86INGB0000048718 (niet voor huurbetalingen)

RSIN / fiscaal nummer:
010.38.709

'Hendrick de Keyser' is een particuliere vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 3 januari 1918 en erkend bij Koninklijk Besluit van 26 februari 1918 no. 62. Haar laatstelijk gewijzigde statuten zijn vastgelegd in een notariële akte d.d. 7 september 2007. 
De Vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder no. 40530264.