Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Fondsen

Dankzij de structurele bijdragen van de VriendenLoterij is de Vereniging de afgelopen 20 jaar in staat geweest een aantal volstrekt unieke projecten te ondernemen die voorheen buiten haar bereik lagen. De VriendenLoterij is de cultuurloterij van Nederland. Dankzij haar deelnemers kan de Loterij vele tientallen miljoenen uitkeren aan culturele instellingen in Nederland. Dit jaar ontvingen wij maar liefst  € 1.400.000,-  van de Loterij. Hiermee geeft de Loterij krachtige steun aan het behoud van bijzondere historische architectuur in ons land.

Vriendenloterij
Uitreiking jaarlijkse cheque VriendenLoterij 2022

Partnerschap VriendenLoterij

In 2012 steunde de VriendenLoterij Vereniging Hendrick de Keyser met een extra bijdrage voor de realisering van het project 'Monument en Bed', waarbij historische panden geschikt worden gemaakt als vakantiehuis. Inmiddels zijn 17 locaties gereed gemaakt om er comfortabel te kunnen overnachten.
Begin 2017 droeg de loterij bijna één miljoen extra bij aan onze museumhuizen

Speelt u mee met de VriendenLoterij? Dan kunt u ook geoormerkt meespelen voor de Vereniging. Minimaal 40% van uw maandelijks inleg wordt dan besteed aan de ondersteuning van ons werk. Voor meer informatie zie www.vriendenloterij.nl/.

Amsterdam, Groenburgwal 56

Het partnerschap met de VriendenLoterij maakte de volgende verwervingen en restauraties mogelijk: 

Teylershofje te Haarlem
Groenburgwal 56 in Amsterdam (zie foto hiernaast)
Dan Jaarsma Hûs in Eastermar
Huis Hildebrand in Blaricum
Het woonhuis Muntstraat 6 in Hoorn
Huis Barnaart in Haarlem
De Derde Ambachtschool in Scheveningen
Het Zeepaert in Dordrecht
Het Ambachtsherenhuis in Alblasserdam
Het Gemeenlandshuis in Amsterdam
Stoomgemaal De Cruquius in de Haarlemmermeer
Het woonhuis Hinthamerstraat 138 in 's-Hertogenbosch

Woonhuis Bonnema in Hardegarijp
De koetshuizen van buitenplaats Beeckestijn
Het Gemeenlandshuis van Maassluis
Het door Rietveld ontworpen Huis Slegers in Velp
Het zomerhuisje in Groet
Het door Dom Hans van der Laan ontworpen Huis Naalden in Best
't Hooge Huys in Alkmaar
Het Huis Van Eysinga in Leeuwarden
Villa Rams Woerthe in Steenwijk
Woonhuis Thamerlaan 14 te Uithoorn

Genereuze steun door subsidiënten en fondsen

Om de financiering van bijzondere, kapitaalintensieve restauraties en verwervingen rond te krijgen, doet de Vereniging ook een beroep op steun van subsidiënten, fondsen, instellingen, bedrijven en particulieren. Recent hebben onder andere de volgende fondsen belangrijke projecten door hun genereuze steun mogelijk gemaakt:

Bredius Stichting

De Frans Mortelmans Stichting

Dinamo Fonds

Gemeente Uithoorn

J.C. Ruigrok Stichting

M.A.O.C. Gravin Van Bylandt

Cultuurfonds

Provinsje Fryslân

Provincie Noord-Holland

Provincie Zuid-Holland

P.W. Janssen’s Friesche Stichting

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

St Anthony Gasthuis Fonds

Stichting Bon Coeur

Stichting dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds

Stichting Het Harry en Tiny van Bilsen-Schreurs Fonds

Stichting Huis te Warmond

Stichting Monumentenbehoud Haarlem

Stichting Niemeijer-Foppen

Stichting TBI Fundatie

Stichting Vrienden van Beeckestijn

Stichting VLB Fonds

Van Zanten Fonds

VLP Fonds

VriendenLoterij

Waddenfonds

Zadelfonds Gemeente Leeuwarden

Contact

Wilt u ook het werk van Vereniging Hendrick de Keyser steunen, neem dan contact met ons op.

Lindy van Kats (Hoofd Partners en Begunstigers)
06 108 17453  of per email l.vankats@hendrickdekeyser.nl


Hier vindt u alvast meer informatie over schenken aan de Vereniging.