Privacyverklaring

Vereniging Hendrick de Keyser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn neem dan contact op via info@hendrickdekeyser.nl. Als u aanwijzingen heeft van misbruik, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG), Dennis Breeuwer via breeuwer@hendrickdekeyser.nl.

Wij streven ernaar uw vraag, bij voorkeur gesteld via een e-mail naar een van de hiervoor genoemde adressen, binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

Meer lezen over de verwerking van persoonsgegevens.