Privacyverklaring

Vereniging Hendrick de Keyser neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hendrickdekeyser.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Bestellingen

Wanneer je gebruik maakt van de producten of diensten van Vereniging Hendrick de Keyser, worden je gegevens vastgelegd. De gegevens die we vastleggen zijn: je naam, je adres, je e-mailadres en als dat nodig is je adres voor het versturen van Tickets of producten. We gebruiken deze gegevens voor het leveren van het product, of het uitvoeren van de afgesproken dienst.

Nieuwsbrief

Daarnaast kunnen we jouw gegevens gebruiken om je te informeren over nieuwe producten en diensten. We bewaren deze gegevens tot dat jij je weer afmeldt. Als je liever niet (meer) wilt worden geïnformeerd, kun je je hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen via info@hendrickdekeyser.nl. Ook elke e-mailing heeft een knop waarmee je je kunt afmelden voor toekomstige mails.

Custom Audience Targeting

Vereniging Hendrick de Keyser gebruikt het e-mailadres van haar contacten tevens voor Custom Audience Targeting via Facebook, Instagram en Google. De Vereniging maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen te uploaden in advertising-tools. Deze groepen kunnen vervolgens worden gekoppeld aan specifieke campagnes: alleen deze gebruikers krijgen de campagne te zien.

Indien jij geen deel uit wilt maken van een Custom Audience advertising tool, kun je dit op ieder moment aangeven door contact met ons op te nemen via info@hendrickdekeyser.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Vereniging Hendrick de Keyser gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vereniging verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vereniging Hendrick de Keyser blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Inzage en correctie

Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien. Als er onjuistheden in staan, kun je deze laten corrigeren via info@hendrickdekeyser.nl.