Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Privacyverklaring

Vereniging Hendrick de Keyser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn neem dan contact op via privacy@hendrickdekeyser.nl. Als u aanwijzingen heeft van misbruik, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Privacy Officer, Gerco Wolfswinkel, eveneens via privacy@hendrickdekeyser.nl.

Wij streven ernaar uw vraag, bij voorkeur gesteld via een e-mail naar een van de hiervoor genoemde adressen, binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

Verwerking van persoonsgegevens

Vereniging Hendrick de Keyser gebruikt alleen persoonsgegevens die u zelf aan de Vereniging hebt verstrekt. Het gaat dan in beginsel om NAW-gegevens, contactgegevens en geslacht. Van leden en huurders gebruiken we ook het banknummer en eventueel ID-gegevens (burgerservicenummer en pasfoto). De Vereniging gebruikt geen gegevens die via derden verkregen zijn. Vereniging Hendrick de Keyser registreert geen bijzondere persoonskenmerken.

Vereniging Hendrick de Keyser verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om op zo efficiënt mogelijke wijze onze diensten te kunnen verlenen. In de regel worden gegevens een kalenderjaar na de afname van diensten verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vereniging verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die specifiek uw gegevens verwerken mogen deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en nimmer bewaren (opdrachtvoorwaarden). Dit betreft bijvoorbeeld contactgegevens voor aannemers die bij een huurder werkzaamheden gaan verrichten. Met bedrijven die collectief persoonsgegevens verwerken in onze opdracht (zoals websitebeheerders), sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vereniging Hendrick de Keyser blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hieronder volgt een opsomming van bepaalde activiteiten waarvoor wij persoonsgegevens bewaren en hun bewaartermijn.

Leden

Wanneer u lid wordt van Vereniging Hendrick de Keyser worden uw gegevens vastgelegd. De gegevens die we vastleggen zijn: naam, geslacht, postadres en e-mailadres en als dat nodig is uw IBAN-gegevens voor de incasso. We gebruiken deze gegevens ter identificatie en voor het leveren van de weder prestatie voor het lidmaatschap. De hierdoor verkregen gegevens worden een kalenderjaar na opzegging van het lidmaatschap verwijderd.

Huurders

Wanneer u huurder wordt van Vereniging Hendrick de Keyser worden uw gegevens vastgelegd. De gegevens die we vastleggen zijn: naam, geslacht, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en uw IBAN-gegevens voor de incasso. We gebruiken deze gegevens ter identificatie en voor het leveren van de weder prestatie: het huurgenot. Uw contactgegevens worden indien noodzakelijk gedeeld met bedrijven die werkzaamheden in het gehuurde komen verrichten. De verkregen gegevens worden een kalenderjaar na opzegging van de huur verwijderd.

Bestellingen

Wanneer u gebruik maakt van de producten of diensten van Vereniging Hendrick de Keyser, worden uw gegevens vastgelegd. De gegevens die we vastleggen zijn: naam en e-mailadres en als dat nodig is uw postadres voor het versturen van tickets of producten. We gebruiken deze gegevens voor het leveren van het product, of het uitvoeren van de afgesproken dienst. De hierdoor verkregen gegevens worden zes maanden na levering van het product verwijderd.

Nieuwsbrief

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe producten en diensten. We bewaren deze gegevens tot dat u zich weer afmeldt. Als u liever niet (meer) wilt worden geïnformeerd, kunt u zich hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen via info@hendrickdekeyser.nl. Ook elke e-mailing heeft een knop waarmee u zich kunt afmelden voor toekomstige e-mails. Na afmelding worden de gegevens meteen verwijderd.

Specifiek adresseren

Vereniging Hendrick de Keyser gebruikt het e-mailadres van haar contacten tevens voor specifiek adresseren (Custom Audience Targeting) via Facebook, Instagram en Google. De Vereniging maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen te uploaden in advertising-tools. Deze groepen kunnen vervolgens worden gekoppeld aan specifieke campagnes: alleen deze gebruikers krijgen de campagne te zien. Indien u geen deel wilt uitmaken van een Custom Audience advertising-tool, kunt u dit op ieder moment aangeven door contact met ons op te nemen via info@hendrickdekeyser.nl. Uw gegevens worden dan binnen drie werkdagen verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging Hendrick de Keyser gebruikt technische en functionele cookies. De Vereniging gebruikt alleen analytische cookies voor zover die geen inbreuk maken op uw privacy (geanonimiseerd). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u zelf ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage en correctie

U hebt het recht om uw bij Vereniging Hendrick de Keyser bewaarde persoonsgegevens in te zien. Een verzoek daartoe kunt u indienen via info@hendrickdekeyser.nl of via de functionaris gegevensbescherming: g.j.wolfswinkel@hendrickdekeyser.nl. U ontvangt binnen 1 maand na indiening van uw verzoek een overzicht van uw geregistreerde persoonsgegevens. Als er onjuistheden in staan, kunt u deze laten corrigeren, laten aanvullen of laten verwijderen.

Opmerkingen en vragen

Als u een opmerking of vraag heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Hendrick de Keyser, laat dit dan vooral aan ons weten via bovenstaande adressen. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 juli 2021. Vereniging Hendrick de Keyser kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Wij streven ernaar uw vraag, bij voorkeur gesteld via een e-mail naar een van de hiervoor genoemde adressen, binnen 10 werkdagen te beantwoorden.