Een vereniging zonder winstoogmerk

Particuliere vereniging

'Hendrick de Keyser' is een particuliere vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 3 januari 1918 en erkend bij Koninklijk Besluit van 26 februari 1918 no. 62. Haar laatstelijk gewijzigde statuten zijn vastgelegd in een notariële akte d.d. 7 september 2007. De Vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder no. 40530264.

De Vereniging heeft 4100 leden en wordt geleid door een Bestuur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Bestuur en Raad van Commissarissen doen hun werk volledig onbezoldigd.

Het bestuur wordt ondersteund door een professionele organisatie met 38 medewerkers, onder leiding van een directeur, Carlo Huijts. Deze is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid.

Adres

Herengracht 172
1016 BP Amsterdam
Telefoon 020-5210630
Website www.hendrickdekeyser.nl
E-mail info@hendrickdekeyser.nl

Bankrelaties

ABN Amro - NL94ABNA0411840207
ING - NL86INGB0000048718

RSIN / fiscaal nummer:
010.38.709

Medewerkers

Directie: 
020-5210630
dir@hendrickdekeyser.nl

Directeur: C.S.T.J. Huijts 
Adjunct directeur: mw. J.L.P.B. Finaly
Directie-secretaresse: Amal Ahmed

Afdeling Huurzaken: 
020-5210630
huren@hendrickdekeyser.nl
Telefonisch contact via 020-5210640 op ma t/m vr van 09.00-12.00 uur.

Hoofd Huurzaken: Lisette Knulst 
Administratief medewerker huurzaken: Astrid Klaassen

Coördinator woonkwaliteit huurzaken: Timme Schunselaar
Medewerker woonkwaliteit huurzaken: Justine Timmermans
Medewerker woonkwaliteit huurzaken: Mary Moerman
Medewerker vaste verhuur: Henny Vogel
Administratief medewerker klachten technisch huurzaken: Niels Hergaarden
Technisch medewerker klachten huurzaken: Dajo de Vries

Financieel medewerker huurverrekeningen: René Stumpe
Financieel medewerker crediteuren: Svetlana Noskova

Locatiebeheerder Zwaardstraat, Scheveningen: Henk Oostwouder

Medewerker acquisitie tijdelijke verhuur: Maaike Odolphi
Facilitair coördinator tijdelijke verhuur: Liza Scholte
Administratief medewerker tijdelijke verhuur: Clemencia Yard
Administratief medewerker verhuur bijzondere locaties: Malou Mesland

Verhuur Bijzondere locaties en Monument en Bed, via 020-5210645 of locatiehuren@hendrickdekeyser.nl:

Afdeling Voorlichting: 
020-5210630
leden@hendrickdekeyser.nl

Hoofd Voorlichting: Cunera Vergeer
Communicatie / Voorlichting: Niek Smit
Communicatie / Voorlichting: Marije Strating
Communicatie / Marketing: Klaartje Laan
Secretariaat Ledenservice: Susan Muller
Medewerker Ledenservice: René Biemans
Secretarieel medewerker: Carmen Louwe
Assistent onderzoeker: Wouter van Elburg

Museumhuizen:
Coördinator Museumhuizen: Cindy Moorman
Presentatie / openstelling Museumhuizen: Julie Meesterburrie
Onderzoeker Museumhuizen: Valentijn Carbo
Hoofdcoördinator vrijwilligers: Esly van Dam
Productiemedewerker: Walter van Elteren
Sectorcoördinator Villa Rams Woerthe: vacature

Conservator roerende goederen: Marie-Rose Bogaers
Medewerker behoud en beheer: Susanna Huigen

Boekhouding: Ida Onos-Vrijburg

Afdeling Instandhouding: 
020-5210630
instandhouding@hendrickdekeyser.nl

Hoofd Instandhouding/Adjunct directeur: Isja Finaly
Coördinator planning en controle: Hans Moné

Regio Noord
Restauratiearchitect: Ann-Katrin Adolph
Bouwkundig tekenaar: Ronald van den Belt
Inspectie-opzichter: Daan Wolthuis
Inspectie-opzichter: Erwin van Pelt

Regio Zuid
Restauratiearchitect: Stephan Ligtvoet
Bouwkundig tekenaar: Frank Lieuw
Inspectie-opzichter: Frank Stoffels
Inspectie-opzichter: Pim Boomgaard
Inspectie-opzichter: Eva Schoonhoven

Restauratiearchitect: Thijs Bennebroek

Administratie: 
020-5210630
administratie@hendrickdekeyser.nl

Boekhouding: Hans Moné 

Bestuur

 • H.J.M. van den Eerenbeemt, voorzitter
  Woonplaats: Aalsmeer
  Benoemingsperiode(s): 2015-2019
  Profiel: Bestuurlijk, notariaat
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.

 • mw. P.H.M. Hofsté, penningmeester
  Woonplaats: De Hoef
  Benoemingsperiode(s): 2013-2017
  Profiel: Financieel, bankwezen
  Relevante nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen BNG Bank

 • J.B.H. de Haan, secretaris
  Woonplaats: Ede
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2017-2021
  Profiel: Vakinhoudelijk
  Relevante functies en nevenfuncties: Hoofdconservator Paleis Het Loo
 • K.A. Ottenheym
  Woonplaats: Utrecht
  Benoemingsperiode(s): 2003-2007, 2007-2010, 2010-2014, 2014-2018
  Profiel: Vakinhoudelijk, hoogleraar architectuurgeschiedenis
  Relevante functies en nevenfuncties: Hoogleraar architectuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht, Bestuur Stichting Landgoed Linschoten, Regent van de Fundatie van Renswoude te Utrecht


 • mw. E.M. van der Pol
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Vakinhoudelijk
  Relevante functies en nevenfuncties: Voormalig Rijksbouwmeester, Architect/partner bij DOK Architecten, Mede-directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Lid van de Raad van Advies van Pampus

Raad van Commissarissen

 • A.F.W. Bosman
  Woonplaats: Utrecht
  Benoemingsperiode(s): 2008-2012, 2012-2016
  Profiel: Vakinhoudelijk, hoogleraar architectuurgeschiedenis 
  Relevante functies en nevenfuncties: Hoogleraar architectuurgeschiedenis Universiteit van Amsterdam
 • F.J. van Bruggen*
  Woonplaats: Bussum
  Benoemingsperiode(s): 2013-2017
  Profiel: Verzekeringen

  Relevante nevenfuncties: n.v.t.

 • E. ten Cate
  Woonplaats: Almelo
  Benoemingsperiode(s): 2011-2015
  Profiel: Financieel (bankwezen)
  Relevante nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Huis Bergh, Bestuurslid Stichting Kasteel Regteren
 • S.M. Dekker
  Woonplaats: Wassenaar
  Benoemingsperiode(s): 2015-2019
  Profiel: Regionaal, Zuid-Holland

  Relevante nevenfuncties: n.v.t.

 • F. Elderson 
  Woonplaats: Alkmaar
  Benoemingsperiode(s): 2015-2019
  Profiel: Financieel, Bankwezen

  Relevante nevenfuncties: Directielid De Nederlandsche Bank, Bestuurslid Stichting Nederlands Vioolconcours, Voorzitter Stichting Lezen

 • mw. C.W. Fock
  Woonplaats: 's-Gravenhage
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016
  Profiel: Vakinhoudelijk, em. hoogleraar Universiteit Leiden
  Relevante functies en nevenfuncties: Em. hoogleraar Universiteit Leiden, Oud-bestuurslid Vereniging Hendrick de Keyser
 • P.W Havik 
  Woonplaats: Noordhorn
  Benoemingsperiode(s): 2014-2018
  Profiel: Regionaal, Groningen

  Relevante nevenfuncties: n.v.t.

 • J.G.P.M. Helderman
  Woonplaats: 's-Gravenhage
  Benoemingsperiode(s): 2010-2014, 2014-2018
  Profiel: Financieel, bankwezen
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
 • mw. J. Jas
  Woonplaats: Velp
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016
  Profiel: Interieurs / Regionaal, Gelderland
  Relevante functies en nevenfuncties: Conservator Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
 • mw. P.W. Kruseman
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016
  Profiel: Cultuurhistorisch, algemeen
  Relevante functies en nevenfuncties: n.v.t.

  * Lid audit commissie
 • A.J.C. van Leeuwen
  Woonplaats: 's-Hertogenbosch
  Benoemingsperiode(s):  2005-2009, 2009-2013, 2013-2017
  Profiel: Regionaal, Noord-Brabant
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
 • J.H.M. Lindenbergh *
  Woonplaats: Aerdenhout
  Benoemingsperiode(s): 2010-2014, 2014-2018
  Profiel: Financieel, bankwezen
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
 • mw. P.M. Noordervliet
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016
  Profiel: Brede belangstelling voor culturele en historische onderwerpen
  Relevante functies en nevenfuncties: Schrijfster, columniste
 • mw. K.M.H. Peijs
  Woonplaats: Middelburg
  Benoemingsperiode(s): 2014-2018
  Profiel: Regionaal, Zeeland

  Relevante nevenfuncties: n.v.t.

 • J.J. Schrijen

 • mw. W. Sorgdrager
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s):  2011-2015
  Profiel: Bestuurlijk (landelijk)
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
 • H.M.J. Tromp
  Woonplaats: 's-Gravenhage
  Benoemingsperiode(s): 2008-2012,2012-2016
  Profiel: Cultuurhistorisch / landschappen & kastelen
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
 • E.W. Veen
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s): 2008-2012, 2012-2016
  Profiel: Bedrijfsleven, PR/Communicatie
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
 • M.C. van Veen
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s): 2008-2012, 2012-2016
  Profiel: Bedrijfsleven
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
 • D.P. de Vries
  Woonplaats: Hardegarijp
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016
  Profiel: Regionaal, Noord Nederland
  Relevante functies en nevenfuncties:Voorzitter Ottema-Kingma Stichting