Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Verenigingsraad

Bij de wijziging van de statuten van de Vereniging in 2023 is de oude raad van commissarissen omgevormd tot Verenigingsraad. Bij de zittingsduur van leden van de Verenigingsraad wordt (waar van toepassing) hun lidmaatschap van de voormalige raad van commissarissen opgeteld.

mw E. Agricola
Woonplaats: Amsterdam 
Benoemingsperiode(s): 2020-2024
Profiel: ruimte en duurzaamheid
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

dhr F.E.J. Beekhoven van den Boezem
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s): 2021-2025
Profiel: financieel/juridisch (bankwezen)
Relevante nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Stichting Monumentenwacht Limburg, adviseur Stichting Limburgse Kastelen

mw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Woonplaats: Delft
Benoemingsperiode(s): 2019-2023, 2023-2027
Profiel: lokaal bestuur
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

dhr F.J. van Bruggen*
Woonplaats: Bussum
Benoemingsperiode(s): 2013-2017, 2017-2021, 2021-2025
Profiel: verzekeringen
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

mw E.A. van Duin
Woonplaats: Noordhorn
Benoemingsperiode(s): 2019-2023, 2023-2027
Profiel: vakinhoudelijk, regionaal, Groningen
Relevante nevenfuncties: directeur-bestuurder Monumentenwachten Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel, directeur-bestuurder groene en archeologische Monumentenwacht, directeur-bestuurder Monumenten Advies Oost, voorzitter raad van toezicht Erfgoedvereniging Heemschut, secretaris bestuur Federatie Instandhouding Monumenten, lid auditcommissie Kennis + Kunde, Stichting Certificering Restauratie

dhr K.K. Guha* 
Woonplaats: Loenen a/d Vecht
Benoemingsperiode(s): 2022-2026
Profiel: financieel, bankwezen
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

mw J. R. Jas
Woonplaats: Arnhem
Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024
Profiel: interieurs, regionaal, Gelderland
Relevante functies en nevenfuncties: Conservator Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen

dhr J.J. de Jong
Woonplaats: Zwolle
Benoemingsperiode(s): 2023-2027
Profiel: vakinhoudelijk (erfgoed), regionaal, Overijssel
Relevante nevenfuncties: lid bestuur Boerderijenfonds, directeur Erfgoedadviesbureau de Jong

dhr W. de Jonge
Woonplaats: Delft
Benoemingsperiode(s): 2018-2022, 2022-2026
Profiel: vakinhoudelijk, hoogleraar Heritage & Design aan de Faculteit Bouwkunde TU Delft
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

dhr M.A. van Loo*
Woonplaats: Maarssen
Benoemingsperiode(s): 2022-2026
Profiel: financieel, accountancy
Relevante nevenfuncties: n.v.t

mw P.M. Noordervliet
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024
Profiel: brede belangstelling voor culturele en historische onderwerpen
Relevante functies en nevenfuncties: Schrijfster, columniste

dhr K.A. Odding
Woonplaats: Den Haag
Benoemingsperiode(s): 2023-2027
Profiel: vakinhoudelijk (museaal), regionaal, Twente
Relevante nevenfuncties: adviseur, publicist

mw K.M.H. Peijs
Woonplaats: Harmelen
Benoemingsperiode(s): 2014-2018, 2018-2022, 2022-2026
Profiel: regionaal, Zeeland
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

dhr P. van Riel
Woonplaats: Rotterdam
Benoemingsperiode(s): 2020-2024
Profiel: techniek en duurzaamheid
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

mw M.T.A. van Thoor
Woonplaats: Utrecht
Benoemingsperiode(s): 2018-2022, 2022-2026
Profiel: universitair hoofddocent architectuurgeschiedenis & cultureel erfgoed TU Delft
Relevante nevenfunctie: n.v.t.

dhr G. van Tussenbroek
Woonplaats: Duivendrecht
Benoemingsperiode(s): 2017-2021, 2021-2025
Profiel: vakinhoudelijk, hoogleraar Stedelijke identiteit en Monumenten
Relevante nevenfunctie: bouwhistoricus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (per 1 juli 2022)

dhr J. Volkers
Woonplaats: Leeuwarden
Benoemingsperiode(s): 2018-2022, 2022-2026
Profiel: financieel, belastingen
Relevante nevenfunctie: Voorzitter Stichting Old Burger Weeshuis, Leeuwarden;
Penningmeester Ir. Abe Bonnema Stichting, Leeuwarden. 
 

* Lid financiële commissie