Huizen bewaren voor de toekomst

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan.

Gebouwen die door 'Hendrick de Keyser' onder de hoede worden genomen, voldoen aan strenge eisen. Het moeten sprekende voorbeelden zijn van de architectuur of de wooncultuur van een bepaalde periode. De geschiedenis moet niet alleen van buiten afleesbaar zijn, maar ook van binnen. Veel aandacht gaat daarom uit naar de bouwhistorische constructies en de kwaliteit van het interieur.

De collectie, die gemiddeld met vijf tot tien gebouwen per jaar groeit, omvat 421 panden en complexen, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, hofjes, villa's, vissershuisjes en raadhuizen, verspreid over 108 plaatsen in heel Nederland. Het aantal verhuurde eenheden is vele malen groter.

Nederlandse architectuurgeschiedenis

fotos Rams Woerthe Ben Vulkers rechtenvrij 1000px
fotos Rams Woerthe Ben Vulkers rechtenvrij 1000px

In hun enorme diversiteit en rijkdom geven de gebouwen in het bezit van de Vereniging een representatief beeld van de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Niet als naslagwerk, maar als levende getuigen van de geschiedenis, veelal in hun oorspronkelijke functie en omgeving.

Omdat de Vereniging geen belang heeft bij het uitsluitend beheren van museumstukken zonder bestemming of gebruik, verhuurt zij de door haar verworven en gerestaureerde panden. Uit verhuur en onderhoudssubsidies kan het reguliere onderhoud worden betaald. Uitgangspunt hierbij is dat de oorspronkelijke functie van het gebouw afleesbaar blijft.

Zonder winstoogmerk

Monnickendam Noordeinde 5 Arjan Bronkhorst HDK 1000px
Monnickendam Noordeinde 5 Arjan Bronkhorst HDK 1000px

Vereniging Hendrick de Keyser is een ideële instelling zonder winstoogmerk.

Voor verwervingen en restauraties is de Vereniging aangewezen op externe fondsen, restauratiesubsidies, giften en legaten. Bent u voornemens om te schenken aan de Vereniging? Dan verwijzen wij u graag naar de pagina Schenken aan de Vereniging met informatie over de verschillende mogelijkheden.