Informatie voor huurkandidaten

Meer informatie over het huren van een woning of bedrijfsruimteĀ 

Hoe wordt de huurprijs bepaald?

Wanneer u een woning huurt met een huurprijs onder de liberalisatiegrens wordt de huurprijs bepaald aan de hand van een door de rijksoverheid vastgesteld puntensysteem, het woningwaarderingsstelsel (WWS). De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, en de woonomgeving. Het totaal aantal punten dat de woning krijgt, bepaalt de maximale huurprijs.

Wanneer u een woning of een bedrijfsruimte huurt met een huurprijs boven de liberalisatiegrens, de zogenaamde vrije-sectorhuur, is de huur geliberaliseerd en mag de huur worden bepaald op basis van wat in de markt gebruikelijk is. Wanneer de woning of bedrijfsruimte onderdeel uitmaakt van een gemeentelijk of rijksmonument mag de huur bovendien met maximaal 30% worden verhoogd. In deze gevallen bepaalt de Vereniging haar huurprijs aan de hand van het woningwaarderingsstelsel, advies van lokale makelaars en de specifieke omstandigheden en locatie van het pand.

Als huurder betaalt u, los van de huur, maandelijks een vergoeding (van enkele euro's per maand) voor deelname aan de collectieve glasverzekering.