Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Wie komt in aanmerking om te huren?

Voor elk te huur staand object zoekt de Vereniging in het kandidatenbestand en via huuradvertenties op onze website naar de meest geschikte kandidaat. Daarom komt in principe iedereen in aanmerking om een woning of bedrijfsruimte van de Vereniging te huren. Wij hanteren geen wachtlijsten, en houden geen rekening met urgentie of de duur van uw inschrijving in ons bestand. U hoeft ook geen lid te zijn van de Vereniging. Als u lid bent van de Vereniging maakt u niet meer kans om een woning of bedrijfsruimte te mogen huren.

Onze bijzondere panden stellen soms een aantal bijzondere eisen aan de huurder. Niet alle panden van de Vereniging zijn bijvoorbeeld geschikt voor mensen die slecht ter been zijn, huisdieren of kleine kinderen. Bovendien dient u in staat te zijn om de kosten van de huur te dragen. Daarom is een inkomenstoets onderdeel van de selectieprocedure.

Na een eerste selectie nodigen wij kandidaten uit om het pand te bezichtigingen. Bent u na de bezichtiging nog steeds enthousiast, dan zullen wij u vragen een aantal stukken op te sturen voor een inkomenstoets. Bij de reacties die binnen komen, wordt een inkomenstoets gedaan. Het netto maandinkomen moet ongeveer drie maal de zogenoemde kale huurprijs bedragen. Het bruto maandinkomen moet ongeveer vier maal de kale huurprijs bedragen. De inkomens van samenwonende partners mogen voor deze berekening bij elkaar opgeteld worden.

Samenstelling (toets)inkomen

Het toetsinkomen is het inkomen aan de hand waarvan wordt bepaald kan worden of u in aanmerking komt voor een huurwoning. Het toetsinkomen bestaat uit:

 • Bruto jaarsalaris;
 • Vakantietoeslag;
 • Pensioen-, AOW of VUT-uitkering;
 • Sociale uitkering (WW, WAO etc.);
 • Onregelmatigheidstoeslag (mits structureel);
 • Provisie (mits structureel);
 • Overwerk (mits structureel);
 • Vaste 13e maand;
 • Vaste eindejaarsuitkering;
 • Inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf;
 • Alimentatie ten gunste van de aanvrager.

Dit bedrag wordt verminderd met alimentatie ten gunste van de ex-partner.

Werkgeversverklaring

Bij de tweede selectie vragen wij u bewijsstukken van uw inkomen te overleggen. Deze stukken bestaan uit kopieën van 2 recente loonstroken en een werkgeversverklaring. De werkgeversverklaring kunt u opvragen bij uw werkgever. Komt uw inkomen niet overeen met het inkomen dat op uw inschrijving staat vermeld, dan kan dit gevolgen hebben voor de woningaanbieding.

Download werkgeversverklaring

 

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dus (nog) geen vaste baan, dan kan ook worden uitgegaan van het huidige inkomen volgens de werkgeversverklaring. Voorwaarde is dat uw werkgever de volgende verklaring afgeeft: 'Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd'. 

Wanneer u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft maar geen verklaring krijgt van uw werkgever, wordt uw toetsinkomen vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie kalenderjaren. (zie onregelmatig werk / flexwerk)

Onregelmatig werk / flexwerk

Als u een flexibele arbeidsrelatie heeft (zoals seizoenswerk, uitzendwerk, werk als oproep- of invalkracht of werk op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder verklaring) wordt het toetsinkomen vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie kalenderjaren tot maximaal het inkomen verdiend in het laatste kalenderjaar. Eventuele inkomensvervangende uitkeringen (zoals ww en wao) mogen ook worden meegeteld.

Zelfstandige onderneming

Heeft u een zelfstandige onderneming, dan is uw toetsinkomen de gemiddelde nettowinst van de afgelopen drie kalenderjaren tot maximaal de nettowinst genoten in het laatste kalenderjaar. Wij vragen u om financiële gegevens over de laatste 2 boekjaren (balans, winst- en verliesrekening), een aangifte inkomstenbelasting, een accountantsverklaring en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Download verhuurdersverklaring / hypotheekhoudersverklaring

 

Indien u thans woonruimte huurt dienen wij te beschikken over een verhuurdersverklaring. Deze kunt u opvragen bij uw huidige verhuurder. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat u zich altijd als een goed huurder heeft gedragen, dat wil zeggen dat u de huur altijd op tijd heeft voldaan en dat u geen overlast heeft veroorzaakt. Als de verhuurdersverklaring aangeeft dat u de huur niet op tijd betaald heeft en/of u heeft overlast veroorzaakt, dan kunnen wij de voorlopige aanbieding intrekken. Indien u thans een eigen woning bewoont dient u te beschikken over een hypotheekhouderverklaring.

Credit-check

Mogelijk onderdeel is het uitvoeren van een credit-check door Vereniging Hendrick de Keyser. Bij een credit-check wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingervaringen in de afgelopen jaren. Deze resultaten maken onderdeel uit van de beoordeling van een financieel risico.

BKR

Als laatste kunnen wij vragen om een gegevensoverzicht van Bureau Krediet Registratie (BKR). U kunt uw gegevens opvragen bij iedere bank in Nederland, ook als u hier geen klant bent. Wanneer u inzage wilt in uw gegevens zult u zich persoonlijk moeten identificeren, het is dus niet mogelijk om voor andere mensen inzage te verkrijgen. Meer informatie kunt u vinden op www.bkr.nl.