Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Ik ga een woning of bedrijfsruimte huren. Hoe verloopt het proces tot en met de sleuteloverdracht?

Wanneer u bent geselecteerd als nieuwe huurder wordt u per mail of telefonisch geïnformeerd over de vervolgstappen en welke documenten u dient te overleggen. In de meeste gevallen zijn dit inkomensgegevens, zoals recente loonstroken en een werkgeversverklaring, of in het geval van een zelfstandige onderneming een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een accountantsverklaring en/ of een aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast vragen wij u een huurdersverklaring of een hypotheekhoudersverklaring te overhandigen. Een krediet-check bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) kan eveneens onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

U ontvangt schriftelijk de contractvoorwaarden, zodat u vooraf op de hoogte bent over de praktische consequenties die voortkomen uit het wonen of werken in een monument. Behoud van architectonische of historische waarden van onze panden is het hoofddoel van onze Vereniging. Dit kan in voorkomende gevallen betekenen dat dit belang prevaleert boven het belang van een individuele huurder. Dit laat echter onverlet dat iedere huurder is gehouden het interieur in goede staat te (onder)houden. Met nadruk wijzen wij u er daarom op dat de bevoegdheid welke u als huurder zou kunnen ontlenen aan het huurrecht ten aanzien van verbouwingen c.q. aanpassingen aan het gehuurde (keuken, badkamer e.d.) niet geldt voor onze huureenheden en strijdig is met de Monumentenwet.

Concreet betekent dit dat in onze huurovereenkomsten onder andere bepalingen zijn opgenomen dat de huurder niet zonder schriftelijke toestemming van de Vereniging veranderingen mag aanbrengen in het interieur en aan het exterieur van het pand, houtwerk een andere kleur te geven of in sommige gevallen muren en plafonds te schilderen. Bovendien kunnen wij u twee keer per jaar vragen uw pand open te stellen, zodat groepen, bijvoorbeeld onze leden, de gehuurde monumentale ruimtes kunnen bezichtigen onder leiding van medewerkers van Vereniging Hendrick de Keyser.

Tot slot worden de huurovereenkomsten van de woningen voor minimaal 1 jaar afgesloten en hebben de bedrijfsovereenkomsten in beginsel een looptijd van vijf jaar. Een andere termijn is eventueel bespreekbaar. Voor aanvang van de huur wordt een borg van driemaal de maandhuur gevraagd.

Wanneer u akkoord bent met onze huurvoorwaarden ontvangt u de huurovereenkomst in tweevoud ter ondertekening en vragen wij u de eerste maand huur en de waarborgsom aan ons over te maken. Er wordt daarnaast een afspraak ingepland voor de sleuteloverdracht. Tijdens de sleuteloverdracht loopt de huurconsulent samen met u door het pand en wordt de staat van het pand op het moment van overdracht genoteerd. De huurconsulent geeft u daarnaast alle praktische informatie omtrent het pand en hoe u de Vereniging kunt bereiken. Alle waarnemingen, waaronder bijvoorbeeld de meterstanden, worden genoteerd op het aanleveringsformulier. Na ondertekening hiervan ontvangt u vervolgens de sleutels. Aan het einde van uw huurperiode wordt aan de hand van dit aanleveringsformulier een eindinspectie gehouden. U dient dan de woning in die staat weer op te leveren.