Welke verzekeringen moet ik zelf afsluiten?

Vereniging Hendrick de Keyser heeft voor al haar panden een opstalverzekering afgesloten, voor bijvoorbeeld stormschade en brandschade aan het casco. Deze opstalverzekering dekt schade aan het pand zelf en aan de nagelvaste onderdelen in het pand, zoals de keuken en de badkamer. Voor glasschade is er (sinds 2008) een collectieve glasverzekering. Huurders met een huurovereenkomst afgesloten vanaf 2008 nemen automatisch deel aan deze verzekering. Dergelijke schade aan het pand dient u zo snel mogelijk te melden bij de huurconsulenten van Vereniging Hendrick de Keyser.

U dient zelf een inboedelverzekering af te sluiten. Water-, rook-, diefstal- en andere schade aan de inboedel worden namelijk door de opstalverzekering van Vereniging Hendrick de Keyser niet gedekt. Dit geldt nadrukkelijk ook voor schade aan uw inboedel door lekkages van bijvoorbeeld het dak, de dakgoot of de installaties. U dient zelf een inboedelverzekering af te sluiten om zich voor dergelijke schades te verzekeren. Daarnaast bent u wettelijke verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.