Informatie voor huurkandidaten

Meer informatie over het huren van een woning of bedrijfsruimte

Mag ik energiebesparende middelen aanbrenge?

U mag zelf zelfklevende tochtstrippen plaatsen. Wel dient u er rekening mee te houden dat deze mogelijk kunnen worden verwijderd tijdens buitenonderhoud en dat het vernieuwen voor uw rekening is. Overige tochtwerende of isolerende maatregelen alleen na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Ook het in gebruik nemen van kachels of open haarden is niet toegestaan, tenzij wij u er nadrukkelijk schriftelijke toestemming voor verlenen.

In sommige gevallen mag u bijvoorbeeld achterzetbeglazing plaatsen. Dit wordt gezien als een comfortverhogende maatregel die hierdoor voor rekening is van de huurder. Plaatsing mag alleen wanneer dit geen bouwfysische consequenties heeft voor het pand. Wij adviseren u hier graag nader over. De Vereniging is degene die zorg draagt voor plaatsing en de kosten vervolgens doorberekend aan de huurder.