Hoe moet ik gemaakte kosten declareren?

Wanneer u kosten maakt voor het onderhoud van de woning of de bedrijfsruimte en vooraf schriftelijk met de Vereniging is overeengekomen dat deze kosten voor rekening zijn van de Vereniging, kunt u de originele factuur en een betalingsbewijs per post sturen naar de afdeling Huurzaken. Vermeldt hierbij duidelijk voor welk adres en werkzaamheden de kosten zijn gemaakt, het rekeningnummer waarop de vergoeding van de kosten kan worden gestort en de naam van de huurconsulent waarmee u dit vooraf heeft besproken.

Om teleurstellingen te voorkomen: kijk voordat u kosten maakt na of u de kosten bij de Vereniging kunt declareren of dat deze voor eigen rekening zijn. Overleg dus vooraf met de huurconsulenten van de Vereniging.