De buren gaan groot onderhoud verrichten of verbouwen. Wanneer neem ik contact op met de Vereniging?

Wanneer u merkt dat de eigenaar van een naastgelegen pand plannen heeft voor groot onderhoud of een verbouwing, of wanneer de gemeente of de nutsbedrijven aankondigen werkzaamheden te gaan verrichten in uw straat, willen wij u vragen om dit aan de afdeling Huurzaken door te geven. Deze werkzaamheden kunnen namelijk niet alleen overlast veroorzaken maar ook schade toebrengen aan het pand. Het gaat in ieder geval om de volgende situaties:

Een grote verbouwing door een professioneel bedrijf, zoals een aan- of uitbouw;
Wijzigingen in de constructie van het buurpand, bijvoorbeeld door werkzaamheden aan de (gedeelde) bouwmuur of kap;
Funderingswerkzaamheden of de bouw of uitbreiding van een kelder;
Werkzaamheden aan de gevel zoals gevelreiniging of vernieuwing van voegwerk;
Wanneer er op uw terrein een steiger wordt geplaatst;
Wanneer u van een bedrijf of instantie het verzoek krijgt om uw pand te mogen inspecteren of een meting te verrichten;
Bij plannen voor herinrichting of herprofilering van uw straat;
Bij rioleringswerkzaamheden en andere graafwerkzaamheden in uw straat.