In een aantal panden van de Vereniging staan voorwerpen in bruikleen opgesteld, zoals meubilair, koperen voorwerpen en verlichtingsarmaturen. Wanneer dit het geval is heeft u bij uw huurovereenkomst ook een bruikleenovereenkomst ondertekend. Deze voorwerpen zijn vaak erg kwetsbaar, en vragen om heel specifiek onderhoud. Omdat elk voorwerp om andere aandacht vraagt is het onmogelijk om hier een eenduidig antwoord te geven hoe u hiermee om kunt gaan. Neem daarom met uw vragen over het schoonmaken en onderhouden van de bruiklenen in uw pand contact op met de huurconsulenten van de Vereniging. Zij kunnen u in contact brengen met onze conservator Roerende Goederen, verantwoordelijk voor het behoud van deze voorwerpen.

Algemeen kan worden gesteld dat vocht in veel gevallen funest is voor het materiaal waar deze voorwerpen van gemaakt zijn. Reinig daarom nooit met water of met chemische reinigingsmiddelen. Wees daarnaast heel voorzichtig bij het gebruik van schoonmaakmaterieel. Plumeaus bijvoorbeeld kunnen door het scherpe uiteinde veel schade toebrengen. Maak voor afstoffen alleen gebruik van zachte stofdoeken en kwastjes die u regelmatig uitklopt en alleen voor dit doel gebruikt.

Direct zonlicht kan (historische) afwerkingsmaterialen doen verbleken. De warmte van de zon kan daarnaast temperatuurspanningen veroorzaken in materiaal, waardoor het scheurt of op andere wijze beschadigt. Plaats bruiklenen daarom niet in direct zonlicht.