Particuliere vereniging

'Hendrick de Keyser' is een particuliere vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 3 januari 1918 en erkend bij Koninklijk Besluit van 26 februari 1918 no. 62. Haar laatstelijk gewijzigde statuten zijn vastgelegd in een notariële akte d.d. 7 september 2007.
De Vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder no. 40530264.

De Vereniging heeft ruim 4800 leden en wordt geleid door een Bestuur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Bestuur en Raad van Commissarissen doen hun werk volledig onbezoldigd.

Het bestuur wordt ondersteund door een professionele organisatie met 50 medewerkers, onder leiding van een directeur, Carlo Huijts. Deze is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid.

Ten aanzien van de beloning van de medewerkers volgt de Vereniging Hendrick de Keyser zijn eigen Arbeidsvoorwaarden. Daarin is ten aanzien van de medewerkers in vaste dienst opgenomen dat de Vereniging zowel ten aanzien van de functiewaardering als ten aanzien van de inschaling en de jaarlijkse loonsverhoging zo dicht mogelijk de ‘Cao voor de Architecten’ tracht te volgen. De beloning voor de Directie is in lijn met de richtlijnen die de Commissie Wijffels (Code Goed Bestuur) heeft opgesteld.

Adres

Herengracht 172
1016 BP Amsterdam
Telefoon 020-5210630
Website www.hendrickdekeyser.nl
E-mail info@hendrickdekeyser.nl

Bankrelaties

ABN Amro - NL94ABNA0411840207
ING - NL86INGB0000048718 (niet voor huurbetalingen)

RSIN / fiscaal nummer:
010.38.709

Medewerkers

Directie: 
020-5210630
dir@hendrickdekeyser.nl

Directeur: C.S.T.J. Huijts 
Adjunct directeur: mw. J.L.P.B. Finaly
Directie-secretaresse: Amal Ahmed
Boekhouding: Dennis Breeuwer

Afdeling Huurzaken: 
020-5210630
huren@hendrickdekeyser.nl

Telefoon huurzaken technische reparatieverzoeken ma t/m vrij 9.00-12.00 uur 020-5210640
Telefoon huurzaken (bijvoorbeeld inschrijving als huurkandidaat, huuropzegging) 020 – 5210644
Telefoon huurzaken crediteurenadministratie 020 – 5210659
Telefoon huurzaken huurincasso, servicekostenverrekeningen 020 – 5210649

Hoofd Huurzaken: Lisette Knulst 
Administratief medewerker huurzaken: Astrid Klaassen

Coördinator woonkwaliteit huurzaken: Timme Schunselaar
Medewerker woonkwaliteit huurzaken: Pierre Cortenraad
Medewerker woonkwaliteit huurzaken: Brigitte Cleton
Medewerker woonkwaliteit huurzaken: Julia Geven
Administratief medewerker klachten technisch huurzaken: Niels Hergaarden
Technisch medewerker klachten huurzaken: Dajo de Vries

Financieel medewerker huurverrekeningen: René Stumpe
Financieel medewerker crediteuren: Svetlana Noskova

Locatiebeheerder Zwaardstraat, Scheveningen: Henk Oostwouder

Coördinator verhuur bijzondere locaties: Maaike Odolphi
Facilitair coördinator bijzondere locaties: Liza Scholte
Medewerker verhuur bijzondere locaties: Clemencia Yard
Medewerker verhuur bijzondere locaties: Malou Mesland
Medewerker verhuur bijzondere locaties en arrangementen: Maaike Jansen

Verhuur Bijzondere locaties en Monument en Bed, via 020-5210645 of locatiehuren@hendrickdekeyser.nl:

Afdeling Voorlichting: 
020-5210630
leden@hendrickdekeyser.nl

Hoofd Voorlichting: Cunera Vergeer
Communicatie / voorlichting: Marije Strating
Communicatie / voorlichting: René Biemans
Communicatie / marketing: Klaartje Laan
Onderzoek / communicatie: Niek Smit
Assistent onderzoek: Wouter van Elburg
Secretariaat ledenservice: Susan Muller
Secretariaat ledenservice: Karin Meijer
Secretarieel medewerker / communicatie: Carmen Louwe
Secretarieel medewerker: Kirsten van Aarle

Museumhuizen
Teamleider: Cindy Moorman
Presentatie en publieksbegeleiding: Julie Meesterburrie
Presentatie en publieksbegeleiding: Janine Honingh
Onderzoeker: Valentijn Carbo
Onderzoeker: Nanine Moonen
Collectie en inrichting: Susanna Huigen
Collectie en inrichting: Machteld Jacques
Coördinator productie: Jeroen van der Steen
Coördinator productie: Rick van der Veldt
Conceptontwikkeling: Valentijn Carbo, Julie Meesterburrie, Cindy Moorman

Hoofdcoördinator vrijwilligers: Esly van Dam
Sectorcoördinator Overijssel: Inge Osinga
Sectorcoördinator Hoorn: Pauline Dorhout
Sectorcoördinator Amsterdam: Daniëlle Schalkwijk 
Sectorcoördinator Leeuwarden: Femke Feddema
Sectorcoördinator Kennemerland: Annelies de Leeuw

Conservator roerende goederen: Marie-Rose Bogaers
Boekhouding: Ida Onos-Vrijburg
Boekhouding: Gelareh Karimpournatanzi 

Afdeling Instandhouding: 
020-5210630
instandhouding@hendrickdekeyser.nl

Hoofd Instandhouding/Adjunct directeur: Isja Finaly
Coördinator planning en controle: Hans Moné

Regio Noord
Restauratiearchitect: Ann-Katrin Adolph
Bouwkundig tekenaar: Ronald van den Belt
Bouwkundig tekenaar: Timo Gras
Inspectie-opzichter: Daan Wolthuis
Inspectie-opzichter: Willem Stevens 

Regio Zuid
Restauratiearchitect: Stephan Ligtvoet
Bouwkundig tekenaar: Marco de Wolf
Inspectie-opzichter: Frank Stoffels
Inspectie-opzichter: Pim Boomgaard
Inspectie-opzichter: Eva Schoonhoven

Restauratiearchitect: Thijs Bennebroek

Administratie: 
020-5210630
administratie@hendrickdekeyser.nl
Boekhouding: Hans Moné 

Bestuur

 • H.J.M. van den Eerenbeemt, voorzitter
  Woonplaats: Aalsmeer
  Benoemingsperiode(s): 2015-2019
  Profiel: Bestuurlijk, notariaat
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.

 • A.F.W. Bosman
  Woonplaats: Utrecht
  Benoemingsperiode(s): 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Vakinhoudelijk, hoogleraar architectuurgeschiedenis 
  Relevante functies en nevenfuncties: Hoogleraar architectuurgeschiedenis Universiteit van Amsterdam

 • J.B.H. de Haan, secretaris
  Woonplaats: Ede
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2017-2021
  Profiel: Vakinhoudelijk
  Relevante functies en nevenfuncties: Hoofdconservator Paleis Het Loo

 • mw. P.H.M. Hofsté, penningmeester
  Woonplaats: De Hoef
  Benoemingsperiode(s): 2013-2017, 2017-2021
  Profiel: Financieel, bankwezen
  Relevante nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen BNG Bank

 • mw. E.M. van der Pol
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Vakinhoudelijk
  Relevante functies en nevenfuncties: Voormalig Rijksbouwmeester, Architect/partner bij DOK Architecten, Mede-directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Lid van de Raad van Advies van Pampus

Raad van Commissarissen

 • mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

 •  F.J. van Bruggen*
  Woonplaats: Bussum
  Benoemingsperiode(s): 2013-2017, 2017-2021
  Profiel: Verzekeringen
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.

 • E. ten Cate
  Woonplaats: Almelo
  Benoemingsperiode(s): 2011-2015, 2015-2019
  Profiel: Financieel (bankwezen)
  Relevante nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Huis Bergh, Bestuurslid Stichting Kasteel Regteren

 • S.M. Dekker
  Woonplaats: Wassenaar
  Benoemingsperiode(s): 2015-2019
  Profiel: Regionaal, Zuid-Holland
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.

 • mw. E. van Duin 

 • F. Elderson 
  Woonplaats: Alkmaar
  Benoemingsperiode(s): 2015-2019
  Profiel: Financieel, Bankwezen
  Relevante nevenfuncties: Directielid De Nederlandsche Bank, Bestuurslid Stichting Nederlands Vioolconcours, Voorzitter Stichting Lezen

 • mw. C.W. Fock
  Woonplaats: 's-Gravenhage
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Vakinhoudelijk, em. hoogleraar Universiteit Leiden
  Relevante functies en nevenfuncties: Em. hoogleraar Universiteit Leiden, Oud-bestuurslid Vereniging Hendrick de Keyser

 • J.G.P.M. Helderman
  Woonplaats: 's-Gravenhage
  Benoemingsperiode(s): 2010-2014, 2014-2018
  Profiel: Financieel, bankwezen
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.

 • mw. J. Jas
  Woonplaats: Velp
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Interieurs / Regionaal, Gelderland
  Relevante functies en nevenfuncties: Conservator Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen

 • W. de Jonge
  (informatie volgt)

 • mw. P.W. Kruseman
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Cultuurhistorisch, algemeen
  Relevante functies en nevenfuncties: n.v.t.

  * Lid audit commissie

 • J.H.M. Lindenbergh *
  Woonplaats: Aerdenhout
  Benoemingsperiode(s): 2010-2014, 2014-2018
  Profiel: Financieel, bankwezen
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.

 • mw. P.M. Noordervliet
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Brede belangstelling voor culturele en historische onderwerpen
  Relevante functies en nevenfuncties: Schrijfster, columniste

 • mw. K.M.H. Peijs
  Woonplaats: Middelburg
  Benoemingsperiode(s): 2014-2018
  Profiel: Regionaal, Zeeland
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.

 • mw. W. Sorgdrager
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s):  2011-2015, 2015-2019
  Profiel: Bestuurlijk (landelijk)
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.

 • mw. M.T.A. van Thoor
  Woonplaats: Utrecht
  Benoemingsperiode(s): 2018-2022
  Profiel: Vakinhoudelijk, Universitair hoofddocent TU Delft
  Relevante nevenfunctie: n.v.t.

 • H.M.J. Tromp
  Woonplaats: 's-Gravenhage
  Benoemingsperiode(s): 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Cultuurhistorisch / landschappen & kastelen
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.

 • G. van Tussenbroek
  Woonplaats: Duivendrecht
  Benoemingsperiode(s): 2017-2021
  Profiel: Vakinhoudelijk, hoogleraar Stedelijke identiteit en Monumenten
  Relevante nevenfunctie: Bouwhistoricus Gemeente Amsterdam

 • M.C. van Veen
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s): 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Bedrijfsleven
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.

 • J. Volkers
  Woonplaats: Leeuwarden
  Benoemingsperiode(s): 2018-2022
  Profiel: Financieel, belastingen
  Relevante nevenfunctie: Voorzitter Stichting Old Burger Weeshuis, Leeuwarden;
  Penningmeester Ir. Abe Bonnema Stichting, Leeuwarden. 

 •  D.P. de Vries
  Woonplaats:  Hardegarijp
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Regionaal, Noord Nederland
  Relevante nevenfunctie: Voorzitter Ottema-Kingma Stichting