Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

ANBI

Vereniging Hendrick de Keyser staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vereniging Hendrick de Keyser onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen, volgt de Richtlijn 650, de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen en hanteert de Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik.

Met ingang van 1 januari 2014 is iedere ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken. U vindt deze informatie op onze website en hieronder:

Naam:
Vereniging Hendrick de Keyser

RSIN / fiscaal nummer:
0010.38.709.B01 

Doelstelling:
Vereniging Hendrick de Keyser heeft tot doel het behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland. 

Contactgegevens:
Vereniging Hendrick de Keyser
Herengracht 172
1016 BP Amsterdam
020-5210630

Bestuurssamenstelling:
dhr H.J.M. van den Eerenbeemt, voorzitter
mw P.H.M. Hofsté, penningmeester
dhr A.F.W. Bosman  
mw E.M. van der Pol
dhr P. Mosterd
 

Beleidsplan:
Beleid lange termijn periode 2018 - 2022

Beloningsbeleid:
De leden van het Bestuur ontvangen geen vergoeding. De vergoeding voor de Directie is in lijn met de richtlijnen die de Commissie Wijffels (Code Goed Bestuur) heeft opgesteld. Voor het beloningsbeleid wordt hier verwezen naar het Jaarverslag 2015 en de Jaarrekening 2015. 

Ten aanzien van de beloning van de medewerkers volgt de Vereniging Hendrick de Keyser zijn eigen Arbeidsvoorwaarden. Daarin is ten aanzien van de medewerkers in vast dienst opgenomen dat de Vereniging zowel ten aanzien van de functiewaardering als ten aanzien van de inschaling en de jaarlijkse loonsverhoging zo dicht mogelijk de ‘Cao voor de Architecten’ tracht te volgen. De beloning voor de Directie is in lijn met de richtlijnen die de Commissie Wijffels (Code Goed Bestuur) heeft opgesteld.

Statuten van de Vereniging:
Laatste gewijzigde Statuten 

Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording:
Jaarrekening 2019