Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Welk onderhoud moet ik zelf uitvoeren? En voor welk onderhoud is Hendrick de Keyser verantwoordelijk?

Hendrick de Keyser Monumenten is verantwoordelijk voor het groot onderhoud van uw woning of bedrijfspand. Het klein onderhoud is verdeeld tussen u als huurder en de Vereniging. U draagt zelf zorg voor het klein en dagelijks onderhoud van het gehuurde. Dit is wettelijk geregeld in artikel 240 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, en het ‘Besluit kleine herstellingen'. U bent daarnaast verantwoordelijk voor reparatie van schade die u zelf heeft veroorzaakt. Bij het tekenen van uw huurcontract bent u hierover geïnformeerd.

Kerkstraat 20

In bovenstaande documenten is voor een groot aantal veelvoorkomende onderhoudswerkzaamheden aangegeven of deze vallen onder de verantwoordelijkheid van en voor rekening zijn van Hendrick de Keyser of van de huurder. Uitgangspunt hierbij is het ‘Besluit kleine herstellingen'. In sommige gevallen vindt de verrekening van onderhoudswerkzaamhedenplaats via de servicekosten. Reparaties die voortkomen uit gebrekkig onderhoud van en verkeerd gebruik door de huurder zijn altijd voor rekening van de huurder. Onderhoudstips, om schade te voorkomen, vindt u elders op onze website.

Onderhoud door huurder
Veel panden van Hendrick de Keyser Monumenten beschikken over bijzondere historische details of afwerkingen, waarbij extra voorzichtigheid noodzakelijk is, zelfs bij standaard werkzaamheden als het vastzetten van een trapleuning of sanitair. Wij verzoeken u zeer behoedzaam te zijn bij dergelijke werkzaamheden en contact op te nemen met Hendrick de Keyser mocht u zich afvragen of u dergelijke werkzaamheden zelf kunt (laten) uitvoeren. Wanneer onderdelen worden vervangen geldt dat hier in principe dat een onderdeel als bestaand dient te worden teruggeplaatst. Sommige aanpassingen van het gehuurde kunnen aangemerkt worden als comfortverbetering en leiden tot een aangepaste huurprijs. Deze aanpassingen vinden plaats op verzoek van de huurder. Wanneer u een dergelijk verzoek indient, zullen wij met u in overleg treden over de verrekening van de kosten.

Uitzonderingen
Bij enkele panden zijn onderhoudswerkzaamheden die normaal voor rekening zijn van de huurder toch voor rekening van Hendrick de Keyser. Wanneer dit het geval is staat dit vermeld in bijlage 3 behorende bij uw huurovereenkomst: ‘Aanvullende bepalingen onderhoud aan de woning/ bedrijfsruimte'. Toch vragen wij u, met het oog op de kwetsbaarheid van onze panden, om in geval van twijfel altijd contact op te nemen met de afdeling reparatieverzoeken via reparatieverzoeken@hendrickdekeyser.nl.

Mocht u vragen hebben over een specifieke bepaling in uw huurovereenkomst dan kunt u contact opnemen met Team Vaste Verhuur via huren@hendrickdekeyser.nl.