Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Wat is het beleid van Hendrick de Keyser inzake asbest?

Wat is asbest? Is het gevaarlijk? En hoe weet ik of ik het in mijn woning of bedrijfsruimte kan tegenkomen? Het zijn vragen die gebruikers en bewoners van oudere panden regelmatig hebben. De term asbest is beladen, en soms is asbest inderdaad gevaarlijk. Maar er zijn ook situaties waarbij de aanwezigheid van asbest geen direct gevaar oplevert. Hendrick de Keyser voert een actief asbestbeleid, waarover wij u graag informeren.

Wat is asbest?
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze vezels kunnen als zij vrijkomen en ingeademd worden ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Vanaf 1945 tot in de jaren 1980 werd asbest als een ideaal bouwmateriaal beschouwd: het was onverwoestbaar, brandwerend en vooral bijzonder goedkoop. Sinds 1994 is het echter wettelijke verboden om asbest beroepsmatig te bewerken en te verwerken. Asbest mag sindsdien alleen nog verwijderd worden door een gespecialiseerd bedrijf, onder deskundig toezicht. Er bestaat (nog) geen wettelijke verplichting om asbest te verwijderen. Wel kan de aanwezigheid van asbest onder voorwaarden als een ‘gebrek' worden gekenmerkt ‘als de blootstellingsgrens wordt overschreden'.

Waar kan ik asbest aantreffen?
Hendrick de Keyser heeft veel panden in haar bezit die zijn gerestaureerd of aangepast tussen 1945 en 1994. Dit wil gelukkig niet zeggen dat in al onze panden asbest is toegepast, maar feit is dat wij de afgelopen decennia incidenteel in onze panden asbesttoepassingen hebben ontdekt. Asbest vormt geen direct risico voor de gezondheid wanneer het gaat om zogeheten hechtgebonden asbest. Dit materiaal, vaak verwerkt in platen, verspreidt geen asbestvezels zolang het niet wordt doorboord of beschadigd. Wanneer dit asbest zich op een plek bevindt waar het hier geen risico op loopt, is het niet nodig om dit asbest direct te verwijderen. Wanneer het materiaal wel wordt bewerkt, bijvoorbeeld door het te zagen, te schuren of erin te boren, komen de gevaarlijke asbestvezels vrij en kunnen ze ingeademd worden. Ook wanneer het gaat om zogenaamd niet-hechtgebonden asbest, zoals isolatiemateriaal, kunnen vezels vrijkomen. Asbest vormt in deze gevallen wel een risico voor de gezondheid.

Wat is het beleid van Hendrick de Keyser?
Het uitgangspunt van Hendrick de Keyser is om alle risicovolle asbesttoepassingen uit haar bezit te verwijderen. Inmiddels zijn wij met dit streven ver gevorderd en is het meeste asbest dat zich in onze panden bevindt geïnventariseerd en gestabiliseerd dan wel verwijderd. Omdat het verwijderen van asbest zeer kostbaar is, geeft Hendrick de Keyser bij het verwijderen van asbest prioriteit aan die situaties waarbij de aanwezigheid van asbest een gezondheidsrisico vormt. In dit geval gaat het vaak om niet-hechtgebonden asbest en stelt Hendrick de Keyser een plan op om dit asbest te verwijderen. Een gespecialiseerd bedrijf maakt hiervoor een asbestinventarisatie en verwijderingsadvies. Wanneer het asbest precies wordt verwijderd, hangt af van de omstandigheden. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het risico voor de gezondheid, de onderhoudscyclus van het pand en waar het asbest zich bevindt. Als huurder wordt u bij de constatering van asbest direct geïnformeerd over de soort asbest die is aangetroffen en welke stappen er worden genomen om dit asbest te verwijderen dan wel te stabiliseren.

Wanneer u vermoedt dat er asbest in uw pand aanwezig is, neem dan contact op via reparatieverzoek@hendrickdekeyser.nl. Een gespecialiseerd bedrijf wordt wanneer nodig ingeschakeld om te bepalen om welke soort asbest het gaat en welke vervolgstappen dienen te worden ondernomen.

U mag asbest of materiaal waarvan u vermoedt dat het asbest is nooit beschadigen of verwerken door het bijvoorbeeld te zagen, te schuren of te doorboren. Hierbij kunnen namelijk asbestvezels losraken die u vervolgens kunt inademen. Hendrick de Keyser vindt het erg belangrijk dat asbest veilig wordt verwijderd. Daarom mag u dit niet zelf doen.