Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Schenken en Nalaten

Hendrick de Keyser Monumenten beschermt bijzondere huizen voor toekomstige generaties. De vereniging bewaart historische belangrijke of architectonische waardevolle panden die anders verloren zouden gaan. Samen met ons kunt u meehelpen dit erfgoed te bewaren. Hieronder vindt u de mogelijkheden en uiteraard neemt Lindy Kats de opties met u door om te zien wat er het beste bij u past.      

Behoud historische huizen voor toekomstige generaties

De collectie monumenten omvat ruim 430 panden en complexen, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, hofjes, villa's, vissershuisjes en raadhuizen, verspreid over 115 plaatsen in heel Nederland. Elk jaar komen er gemiddeld vijf tot tien monumenten bij. Samen vertellen ze 500 jaar nationale woongeschiedenis.

Onze monumenten worden behouden door ze te gebruiken. Veel van de huizen worden verhuurd als woonhuis of als bedrijfspand. Sommige huizen zijn te huur als vakantiehuis, of je kunt er trouwen, vergaderen of een bijeenkomst organiseren. Een aantal bijzondere huizen is te bezoeken als museumhuis. 

Hendrick de Keyser Monumenten zorgt voor goed onderhoud én de noodzakelijke verduurzaming. We behouden het monumentale karakter van de panden en passen tegelijkertijd zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen toe. Op deze wijze blijven de monumenten aantrekkelijk voor gebruikers. Nu, maar ook in de toekomst.

 

U kunt helpen om deze bijzondere monumenten te bewaren

Werkzaamheden aan monumenten vereisen een zorgvuldige aanpak en zijn daardoor zeer kostbaar. Met uw steun kunnen we architectonisch of historisch waardevolle monumenten ook voor volgende generaties behouden. Uw gift wordt onder meer gebruikt voor verwervingen, restauraties, onderhoud, onderzoek of het toegankelijk maken van een pand voor publiek. 

Ons helpen bijzondere huizen te redden en ze een mooie toekomst geven, kan op verschillende manieren

Periodieke schenking
Bij een periodieke schenking steunt u ons voor een periode van (minimaal) vijf jaar. Voor deze vorm van schenken geldt geen drempel- of maximumbedrag. Het bedrag is dus geheel aftrekbaar voor de belasting. U doneert daardoor extra, zonder meer te betalen.

U legt uw gift eenvoudig vast in een overeenkomst, waarvoor de Belastingdienst een standaardformulier heeft opgesteld. Dit formulier is hier te downloaden.

Nalaten bij testament
Een prachtige en toekomstgerichte manier om uw liefde voor cultureel erfgoed door te geven, is het opnemen van Hendrick de Keyser Monumenten in uw testament. Er zijn verschillende manieren van nalaten. Elke wijze van nalaten is bijzonder welkom en helpt ons om onze collectie monumenten voor altijd te bewaren, zodat iedereen daarvan kan genieten.

Een legaat
In een legaat bestemt u een vast geldbedrag, of een percentage uit uw nalatenschap voor Hendrick de Keyser Monumenten. Per legaat kunt ook een object, pand of aandelenportefeuille nalaten. 

Een erfstelling
In een erfstelling neemt u Hendrick de Keyser Monumenten op als (mede-)erfgenaam. De organisatie ontvangt dan een door u vastgesteld percentage van uw nalatenschap.

Schenken van een object of pand
Het is ook mogelijk om objecten of panden te schenken aan de Vereniging. Bij het schenken van een pand kan de schenking ook bij leven geschieden. Elke schenking van een object of een pand is uniek en gebeurt in goed onderling overleg. Graag bekijken samen met u de mogelijkheden.

ANBI en CBF

Hendrick de Keyser Monumenten is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw schenkingen aftrekbaar zijn voor de belasting en wij geen erf- of schenkbelasting over uw gift hoeven te betalen. Uw bijdrage wordt dus volledig ingezet voor het behoud van monumenten voor toekomstige generaties. Ook is de organisatie gecertificeerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Ons rekeningnummer is NL86 INGB 000 004 8718 t.n.v. Vereniging Hendrick de Keyser.

Wij bespreken graag u wensen of denken met u mee. 

Lindy van Kats (Hoofd Partners en Begunstigers)
06 108 17453 
l.vankats@hendrickdekeyser.nl

Petra van Kesteren (Relatiemanager)
06 820 97160 
p.vankesteren@hendrickdekeyser.nl)