Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Hoe moet ik mijn woning of bedrijfsruimte opleveren aan Hendrick de Keyser als ik mijn huur heb opgezegd?

Wanneer u de huur heeft opgezegd wordt uw woning twee keer door de medewerker woonkwaliteit van Hendrick de Keyser geïnspecteerd: eenmaal voor een voorinspectie en eenmaal voor een eindinspectie, waarbij ook de sleuteloverdracht plaatsvindt. Een afspraak voor de voorinspectie en eindinspectie wordt zo snel mogelijk gemaakt na ontvangst van uw huuropzegging. De voorinspectie vindt tenminste twee weken voor de eindinspectie plaats. Het is belangrijk dat u zelf bij die controles aanwezig bent. Indien dit niet mogelijk is, dan dient een schriftelijke machtiging afgegeven te worden waarin u aangeeft dat iemand anders namens u de inspectie zal bijwonen. U dient ons van te voren hierover in kennis te stellen.

Den Haag, Elandstraat 12 Huis de Quack

Voorinspectie

Tijdens de voorinspectie bezoekt onze medewerker woonkwaliteit uw pand, om samen met u door het pand en het bijbehorende perceel te lopen. De medewerker woonkwaliteit keurt uw woning volgens de door de Vereniging vastgestelde kwaliteitsnormen. Herstelwerkzaamheden die door u uitgevoerd moeten worden, worden genoteerd op het inspectierapport. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het dichten van gaatjes waar schilderijen opgehangen zijn geweest of het witten van muren die door u zelf in een felle kleur zijn geschilderd. Daarnaast verzamelt de medewerker alle informatie die benodigd is voor het opnieuw te huur zetten van het pand en maakt hij/ zij foto's voor gebruik in de huuradvertentie. Op het rapport kunnen ook zaken genoteerd worden die voor de Vereniging "aanvaardbaar" zijn. Roerende zaken, zoals vloerbedekkingen, gordijnen, luxaflex, zonwering e.d. kunnen via het overnameformulier ter overname worden aangeboden aan de volgende huurder. Onze medewerker geeft ook aan wanneer zaken niet overgedragen kunnen worden en deze daarom niet in het pand kunnen blijven. Tijdens de voorinspectie controleert de medewerker het pand op een aantal punten. Deze punten staan omschreven in een informatieblad en een checklist die u hier kunt downloaden.

U of uw gemachtigde ondertekent het inspectieformulier waarop de bevindingen van de medewerker staan genoteerd en u ontvangt een kopie van het formulier enkele dagen na de voorinspectie.

Eindinspectie
De eindinspectie wordt in principe op de laatste huurdag uitgevoerd. De medewerker woonkwaliteit controleert in uw woning of alle beschreven zaken en herstelwerkzaamheden op het inspectieformulier zijn verricht en of alle goederen zijn verwijderd, behoudens de zaken die ter overname worden aangeboden. Het overnameformulier dient bij de inspectie ter controle aanwezig te zijn. Indien alles correct door u is uitgevoerd, neemt de medewerker de sleutels in ontvangst en is de oplevering van de woning een feit. U ontvangt vervolgens binnen zes weken na het inleveren van de sleutels de eindafrekening. Op de eindafrekening staat de verrekening van de huur vermeld, evenals de verrekening van de waarborgsom met eventuele kosten van herstelwerkzaamheden, en de verrekening van de servicekosten. Voor servicekosten die jaarlijks worden afgerekend ontvangt u later nog een eindafrekening.

Als de medewerker constateert dat u de zaken die bij de voorinspectie waren gemeld nog niet in orde heeft gemaakt, wordt dit vermeld in het eindinspectierapport. De vertrekkende en nieuwe huurder krijgen beiden een kopie van dit rapport. U krijgt vervolgens de keuze:

Sleutels inleveren en Hendrick de Keyser opdracht geven om de resterende werkzaamheden voor uw rekening uit te laten voeren;

U krijgt alsnog maximaal vijf dagen de tijd om de resterende werkzaamheden uit te voeren. Voor deze extra dagen betaalt u aan de Hendrick de Keyser een vergoeding die gelijk is aan de eventueel hogere huur over deze periode. Vervolgens levert u de sleutels in en controleert Hendrick de Keyser de laatste keer de woning.

U bent zelf verantwoordelijk voor afmelding bij uw energie- en waterleverancier en opzegging van uw internet-, tv- en telefoonabonnement.