Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Hoe gaat Hendrick de Keyser om met een huurachterstand?

Door de Corona crisis kan het zijn dat u tijdelijk moeite heeft met het betalen van de huur, bijvoorbeeld door een (sterke) afname van uw inkomen. Neemt u dan contact met ons op via huren@hendrickdekeyser.nl. In beginsel dient de huur voorafgaand aan de eerste van elke maand te zijn bijgeschreven op de rekening van Hendrick de Keyser, tenzij er in de huurovereenkomst andere afspraken zijn opgenomen. Toch kan het gebeuren dat u om enige reden een huurachterstand oploopt. Neem in dit geval direct contact op met team Vaste Verhuur van Hendrick de Keyser, zodat wij op de hoogte zijn van uw situatie en samen met u kunnen onderzoeken of er een betalingsregeling kan worden getroffen.

Markt 18

Wanneer een maand huur twee weken na het begin van de maand nog niet is bijgeschreven, ontvangt u van de Hendrick de Keyser bericht en verzoeken wij u om alsnog de huur binnen 14 dagen te voldoen. Mocht u hier geen gehoor aan geven dan zijn wij genoodzaakt om het verschuldigde bedrag aan huur te verhogen met incassokosten. Bij herhaaldelijke huurachterstand of wanneer de huurachterstand oploopt vragen wij de deurwaarder om namens ons de huur te incasseren. Wanneer dit het geval is, is het niet meer mogelijk om een betalingsregeling te treffen. De juridische incassoprocedure wordt dan alleen gestopt als de hele huurachterstand en alle deurwaarders- en incassokosten volledig betaald zijn. Ook hierom is het erg belangrijk om bij financiële problemen op tijd contact met ons op te nemen, om de kosten van een incassoprocedure, die immers ook aan u worden doorberekend, te voorkomen. In ernstige gevallen zullen wij de rechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden.