Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

glossarium

Een overzicht van bouwkundige termen:  

A - G

 • Architraaf: onderste lijst van klassiek 'hoofdgestel'. Ook lijst rond een deur.
 • Attiek: verhoging van een gevel boven de kroonlijst waardoor het dak grotendeels uit het zicht blijft.
 • Balklaag: rij balken die een vloer dragen.

 • Bedstede: getimmerde slaapplaats, afgescheiden van een vertrek.

 • Boezem: rookvangend deel van schoorsteen of schouw, vaak bekleed met een 'schoorsteenmantel'.

 • Bordes: platform bovenaan een trap of tussen de treden.

 • Borstwering: opstaand deel van een muur boven de vloer.

 • Bovenlicht: venster boven een deur waardoor licht de gang in valt. Soms voorzien van een snijraam.

 • Enkelvoudige balklaag: dragende balkconstructie die uit dicht bij elkaar liggende balken bestaat waarop rechtstreeks de vloerdelen rusten.

 • Festoen: in steen gehouwen decoratieve slinger van bladeren, bloemen en vruchten.

 • Fries: brede lijst, onderdeel van het hoofdgestel tussen 'architraaf' en 'kroonlijst.

 • Fronton: driehoekige of gebogen bekroning van een gevel of venster.

 • Gebint: samenstel van stijlen, balk en korbelen dat dakconstructie ondersteunt.

 • Gek (of kwibus): met de wind meedraaiende kap op een schoorsteen. Van hout of metaal.

 • Gording: horizontale draagbalk tegen de schuinte van de kap.

H - K

 • Halfzuil: halve zuil tegen een gevel.

 • Insteekverdieping: vertrek in het voorhuis, tussen begane grond en eerste verdieping.

 • Kalf: vaste horizontale balk tussen deur en bovenlicht of tussen onderste en bovenste raam in een venster.

 • Kapiteel: bovenste onderdeel van een klassieke zuil of pilaster.

 • Keulse goot: goot die het regenwater binnendoor over de zolder naar een buitengoot voert.

 • Keur: stedelijke bouwverordening.

 • Kinderbinten: dunne balkjes die op een 'moerbalk' liggen en vloerdelen ondersteunen.

 • Klauwstuk: gebeeldhouwd element aan weerszijden van een geveltop.

 • Klezoor: kwart deel van een baksteen, toegepast in 17de en vroeg 18de-eeuws metselwerk.

 • Kolossale orde: klassieke 'zuilen' of 'pilasters' die doorlopen over meer dan één verdieping.

 • Kop: breedte van baksteen.

 • Korbeel: onderdeel van een houtconstructie, tussen staande stijl en liggende balk.

 • Kozijn: houten omlijsting van een venster, waarin de ramen zijn bevestigd.

 • Kroonlijst: bovenste vooruitspringende lijst van een klassiek 'hoofdgestel'. Soms voorzien van blokjes of tanden.

 • Kruiskozijn: kozijn dat met vast kalf en middenstijl in vier delen is verdeeld.

M - R

 • Moerbalk: zware balk die 'kinderbinten' draagt.

 • Neut: houten of stenen blokje, waarop een kozijn of muurstijl rust.

 • Nok: snijlijn van twee vlakken op een dak.

 • Nokvorst: dakpan op de nok van een dak.

 • Pen en gat: houtverbinding waarbij een houten nagel (de pen) in een gat wordt geslagen.

 • Pilaster: vlakke, gestileerde zuil tegen een gevel. Voorzien van basement en 'kapiteel'.

 • Pinakel: decoratief gotisch element in de vorm van een torentje.

 • Pothuis: uitbouw op de stoep van een huis op souterrain niveau. Vaak bestemd voor een keuken of werkplaatsje.

 • Pui: onderste deel van een gevel.

 • Puibalk: dragende balk boven de pui.

 • Regel: horizontaal balkje tussen twee stijlen.

 • Risaliet: vooruitspringend deel van de gevel (in het midden of op de hoeken).

 • Rollaag: gemetselde stenen op hun kant, meestal onderdeel van een geveltop.

S - Z

 • Schoorsteenmantel: betimmering van de 'boezem' van een schoorsteen.

 • Schouw: stookplaats, waarboven een schoorsteen is aangebracht.

 • Schuifvenster: venstertype met een omhoog schuivend raam in een kozijn. Vanaf de late 17de eeuw toegepast.

 • Secreet (of gemak): eenvoudig toilet zonder waterspoeling.

 • Sleutelstuk: horizontaal stuk hout dat verbonden met een muurstijl en korbeel een balk ondersteunt.

 • Snijraam: decoratief raam in een venster boven een deur.

 • Spant: samenstel van stijlen, balken en schoren dat de onderdeel van een kap draagt.

 • Speklaag: natuurstenen band in het metselwerk.

 • Sporen: dunne balken die de daklatten en het dakbeschot draagt.

 • Spreidsel: zeer dun eikenhout dat over de 'kinderbalken' ligt.

 • Stijl: verticale balk, onderdeel van een houtconstructie.

 • Strek: lengte van baksteen

 • Stucwerk: decoratief pleisterwerk.

 • Timpaan: verdiept liggend veld, vaak gevuld met beeldhouwwerk, in een fronton.

 • Vlucht ('op vlucht bouwen'): vooroverhellen van een gevel.

 • Voluut: krulvormig ornament.

 • Waterlijst: horizontale gemetselde lijst, waardoor water buiten de het gevelvlak laat druipen.

 • Zakgoot: goot tussen twee dakvlakken of tussen een dakvlak en een muur.

 • Zuilenorde: een van de klassieke zuilenvormen: Toscaans, Dorisch, Ionisch, Korinthisch of Composiet. Elke zuilenorde heeft een eigen basement-, zuil en kapiteelvorm, verhoudingen en lijstwerk.