Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Gegevens aan te leveren voor het huren van een woonhuis

Bent u na de bezichtiging van een woonhuis nog steeds enthousiast over de woning en wij over u als huurder? dan ontvangen wij graag (uiterlijk binnen vijf dagen na de bezichtiging) een aantal gegevens van u. 

Wij ontvangen graag: 

 • een werkgeversverklaring met twee recente loonstroken en/of indien van toepassing uitkeringsspecificaties en bewijs van vermogen

of

 • een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over afgelopen twee jaren. U kunt ook  een kopie van uw aanslag inkomstenbelasting over de laatste twee jaren toesturen. Wij hanteren het resultaat (nettowinst voor belasting) als uw jaarinkomen

of

 • de geaccordeerde jaarrekening, winst- en verliesrekening en balans van de afgelopen 2 jaar (van een volledig afgesloten jaar) alsmede een gewaarmerkte accountantsverklaring.
   
 • een overzicht van uw (vorige) woonadressen, zoals die bekend zijn in de basisregistratie personen van de gemeente. U kunt dit document opvragen bij uw gemeente.
   
 • Verhuurdersverklaring of hypotheekhoudersverklaring voorzien van handtekening en stempel van verhuurder of hypotheekverstrekker.
   
 • Kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs) waarop het BSN-nummer onleesbaar is gemaakt.
   
 • Als u ondernemer bent, vragen wij ook een recent uittreksel van de Kamers van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) toe te sturen.
   

Let op!
Hendrick de Keyser accepteert alleen een veilige kopie van uw documenten, waarin het BSN-nr onleesbaar is gemaakt. U kunt het BSN-nr met een zwarte stift onleesbaar maken. U kunt ook met de app “KopieID” van de Rijksoverheid eenvoudig een veilige kopie van uw document maken met uw smartphone. Verwijder ook van andere documenten die u als kopie aanlevert het BSN-nummer. Anders zal Hendrick de Keyser deze niet in behandeling nemen.

Meer informatie over huren bij Hendrick de Keyser kunt u ook nalezen op de pagina over wie er in aanmerking komt om te huren bij de vereniging.  

Heeft u een vraag?

Bel dan met 020 – 521 06 30 of stel uw vraag via huren@hendrickdekeyser.nl