Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Bestuur en Raad van Commissarissen

De Vereniging wordt geleid door een Bestuur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Bestuur en Raad van Commissarissen doen hun werk volledig onbezoldigd.

Bestuur

 

dhr A.F.W. Bosman, vice-voorzitter
Woonplaats: Utrecht
Benoemingsperiode(s): 2008-2012, 2012-2016, 2016-2018 (commissaris), 2018-2022, 2022-2026
Profiel: vakinhoudelijk, architectuurgeschiedenis 
Relevante functies en nevenfuncties: hoogleraar architectuurgeschiedenis Universiteit van Amsterdam

dhr. A.R. Dencher
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s): 2021-2025
Profiel: vakinhoudelijk, historische interieurs en geschiedenis van de toegepaste kunst
Relevante functies en nevenfuncties: universitair docent in geschiedenis en theorie van de toegepaste kunst en historische interieurs, Universiteit Leiden; conservator meubelen Rijksmuseum, Amsterdam

mw P.H.M. Hofsté, voorzitter
Woonplaats: De Hoef
Benoemingsperiode(s): 2013-2017, 2017-2021, 2021-2025
Profiel: financieel, bankwezen
Relevante functies en nevenfuncties: Lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank, Achmea, Fugro, Pon Holdings en voorzitter van het bestuur van Stichting Nyenrode

mw L. Moos, penningmeester
Woonplaats: Oostzaan
Benoemingsperiode(s): 2022-2026
Profiel: financieel, bank- en verzekeringswezen
Relevante functies en nevenfuncties: CFRO bij CCV Group B.V. 

dhr P. Mosterd
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s): 2020-2024 
Profiel: vakinhoudelijk, museumdirecteur
Relevante functies en nevenfuncties: adjunct-directeur en Hoofd Communicatie, Educatie & Marketing bij De Nieuwe Kerk | Hermitage Amsterdam en Lid van de Raad van Toezicht Stichting Transactieland, Lid Raad van Advies Museum Meermanno, Lid Bestuur Stichting Dutch Masters Abroad, Lid Raad van Toezicht Embassy of the Free Mind, Huis met de Hoofden, Amsterdam

mw E.M. van der Pol
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024
Profiel: vakinhoudelijk, architectuur
Relevante functies en nevenfuncties: voormalig Rijksbouwmeester, architect/partner bij Dok Architecten, vml supervisor Schiphol, bestuurslid Abe Bonnema Stichting en mede-directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

dhr C.M. Stokkermans, secretaris
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s): 2022-2026 
Profiel: bestuurlijk, notariaat
Relevante functies en nevenfuncties: hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam

Raad van Commissarissen
 

mw E. Agricola
Woonplaats: Amsterdam 
Benoemingsperiode(s): 2020-2024
Profiel: ruimte en duurzaamheid
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

Dhr. F.E.J. Beekhoven van den Boezem
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s): 2021-2025
Profiel: financieel/juridisch (bankwezen)
Relevante nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Stichting Monumentenwacht Limburg, adviseur Stichting Limburgse Kastelen

mw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Woonplaats: Delft
Benoemingsperiode(s): 2019-2023
Profiel: lokaal bestuur
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

dhr F.J. van Bruggen*
Woonplaats: Bussum
Benoemingsperiode(s): 2013-2017, 2017-2021, 2021-2025
Profiel: verzekeringen
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

dhr E. ten Cate
Woonplaats: Almelo
Benoemingsperiode(s): 2011-2015, 2015-2019, 2019-2023
Profiel: regionaal, Overijssel
Relevante nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Kasteel Regteren

mw S.M. Dekker
Woonplaats: Wassenaar
Benoemingsperiode(s): 2015-2019, 2019-2023
Profiel: regionaal, Zuid-Holland
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

mw E.A. van Duin
Woonplaats: Noordhorn
Benoemingsperiode(s): 2020-2024
Profiel: vakinhoudelijk, regionaal, Groningen
Relevante nevenfuncties: directeur-bestuurder Monumentenwachten Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel, directeur-bestuurder groene en archeologische Monumentenwacht, directeur-bestuurder Monumenten Advies Oost, voorzitter raad van toezicht Erfgoedvereniging Heemschut, secretaris bestuur Federatie Instandhouding Monumenten, lid auditcommissie Kennis + Kunde, Stichting Certificering Restauratie

dhr K.K. Guha* 
Woonplaats: Loenen a/d Vecht
Benoemingsperiode(s): 2022-2026
Profiel: financieel, bankwezen
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

mw J. R. Jas
Woonplaats: Arnhem
Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024
Profiel: interieurs, regionaal, Gelderland
Relevante functies en nevenfuncties: Conservator Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen

dhr W. de Jonge
Woonplaats: Delft
Benoemingsperiode(s): 2018-2022, 2022-2026
Profiel: vakinhoudelijk, hoogleraar Heritage & Design aan de Faculteit Bouwkunde TU Delft
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

dhr M.A. van Loo*
Woonplaats: Maarssen
Benoemingsperiode(s): 2022-2026
Profiel: financieel, accountancy
Relevante nevenfuncties: n.v.t

mw P.M. Noordervliet
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024
Profiel: brede belangstelling voor culturele en historische onderwerpen
Relevante functies en nevenfuncties: Schrijfster, columniste

mw K.M.H. Peijs
Woonplaats: Harmelen
Benoemingsperiode(s): 2014-2018, 2018-2022, 2022-2026
Profiel: regionaal, Zeeland
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

dhr P. van Riel
Woonplaats: Rotterdam
Benoemingsperiode(s): 2020-2024
Profiel: techniek en duurzaamheid
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

mw W. Sorgdrager
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s):  2011-2015, 2015-2019, 2019-2023
Profiel: bestuurlijk (landelijk)
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

mw M.T.A. van Thoor
Woonplaats: Utrecht
Benoemingsperiode(s): 2018-2022, 2022-2026
Profiel: universitair hoofddocent architectuurgeschiedenis & cultureel erfgoed TU Delft
Relevante nevenfunctie: n.v.t.

dhr G. van Tussenbroek
Woonplaats: Duivendrecht
Benoemingsperiode(s): 2017-2021, 2021-2025
Profiel: vakinhoudelijk, hoogleraar Stedelijke identiteit en Monumenten
Relevante nevenfunctie: bouwhistoricus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (per 1 juli 2022)

dhr J. Volkers
Woonplaats: Leeuwarden
Benoemingsperiode(s): 2018-2022, 2022-2026
Profiel: financieel, belastingen
Relevante nevenfunctie: Voorzitter Stichting Old Burger Weeshuis, Leeuwarden;
Penningmeester Ir. Abe Bonnema Stichting, Leeuwarden. 

dhr D.P. de Vries
Woonplaats:  Hardegarijp
Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024
Profiel: regionaal, Noord Nederland
Relevante nevenfunctie: n.v.t.

* Lid audit commissie