Icon search Icon Facebook Icon instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox BankGiroLoterij Logo-CBF Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email Kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests
Waar ben je naar op zoek?

Bestuur en Raad van Commissarissen

De Vereniging wordt geleid door een Bestuur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Bestuur en Raad van Commissarissen doen hun werk volledig onbezoldigd.

Bestuur

 • H.J.M. van den Eerenbeemt, voorzitter
  Woonplaats: Aalsmeer
  Benoemingsperiode(s): 2015-2019
  Profiel: Bestuurlijk, notariaat
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
   
 • A.F.W. Bosman
  Woonplaats: Utrecht
  Benoemingsperiode(s): 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Vakinhoudelijk, hoogleraar architectuurgeschiedenis 
  Relevante functies en nevenfuncties: Hoogleraar architectuurgeschiedenis Universiteit van Amsterdam
   
 • mw. P.H.M. Hofsté, penningmeester
  Woonplaats: De Hoef
  Benoemingsperiode(s): 2013-2017, 2017-2021
  Profiel: Financieel, bankwezen
  Relevante nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen BNG Bank
   
 • J.B.H. de Haan, secretaris
  Woonplaats: Ede
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2017-2021
  Profiel: Vakinhoudelijk
  Relevante functies en nevenfuncties: Hoofdconservator Paleis Het Loo
   
 • K.A. Ottenheym
  Woonplaats: Utrecht
  Benoemingsperiode(s): 2003-2007, 2007-2010, 2010-2014, 2014-2018
  Profiel: Vakinhoudelijk, hoogleraar architectuurgeschiedenis
  Relevante functies en nevenfuncties: Hoogleraar architectuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht, Bestuur Stichting Landgoed Linschoten, Regent van de Fundatie van Renswoude te Utrecht
   
 • mw. E.M. van der Pol
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Vakinhoudelijk
  Relevante functies en nevenfuncties: Voormalig Rijksbouwmeester, Architect/partner bij DOK Architecten, Mede-directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Lid van de Raad van Advies van Pampus

Raad van Commissarissen

 • F.J. van Bruggen*
  Woonplaats: Bussum
  Benoemingsperiode(s): 2013-2017, 2017-2021
  Profiel: Verzekeringen
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
   
 • E. ten Cate
  Woonplaats: Almelo
  Benoemingsperiode(s): 2011-2015, 2015-2019
  Profiel: Financieel (bankwezen)
  Relevante nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Huis Bergh, Bestuurslid Stichting Kasteel Regteren
   
 • S.M. Dekker
  Woonplaats: Wassenaar
  Benoemingsperiode(s): 2015-2019
  Profiel: Regionaal, Zuid-Holland
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
   
 • F. Elderson 
  Woonplaats: Alkmaar
  Benoemingsperiode(s): 2015-2019
  Profiel: Financieel, Bankwezen
  Relevante nevenfuncties: Directielid De Nederlandsche Bank, Bestuurslid Stichting Nederlands Vioolconcours, Voorzitter Stichting Lezen
   
 • mw. C.W. Fock
  Woonplaats: 's-Gravenhage
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Vakinhoudelijk, em. hoogleraar Universiteit Leiden
  Relevante functies en nevenfuncties: Em. hoogleraar Universiteit Leiden, Oud-bestuurslid Vereniging Hendrick de Keyser
   
 • J.G.P.M. Helderman
  Woonplaats: 's-Gravenhage
  Benoemingsperiode(s): 2010-2014, 2014-2018
  Profiel: Financieel, bankwezen
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
   
 • mw. J. Jas
  Woonplaats: Velp
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Interieurs / Regionaal, Gelderland
  Relevante functies en nevenfuncties: Conservator Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
   
 • W. de Jonge
  (informatie volgt)
   
 • mw. P.W. Kruseman
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Cultuurhistorisch, algemeen
  Relevante functies en nevenfuncties: n.v.t.
   
 • J.H.M. Lindenbergh *
  Woonplaats: Aerdenhout
  Benoemingsperiode(s): 2010-2014, 2014-2018
  Profiel: Financieel, bankwezen
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
   
 • mw. P.M. Noordervliet
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Brede belangstelling voor culturele en historische onderwerpen
  Relevante functies en nevenfuncties: Schrijfster, columniste
   
 • mw. K.M.H. Peijs
  Woonplaats: Middelburg
  Benoemingsperiode(s): 2014-2018
  Profiel: Regionaal, Zeeland
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
   
 • J.J. Schrijen
  Woonplaats: Sittard
  Benoemingsperiode(s): 2016-2020 
  Profiel: Bestuurlijk (provinciaal)
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
   
 • mw. W. Sorgdrager
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s):  2011-2015, 2015-2019
  Profiel: Bestuurlijk (landelijk)
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
   
 • mw. M.T.A. van Thoor
  Woonplaats: Utrecht
  Benoemingsperiode(s): 2018-2022
  Profiel: Vakinhoudelijk, Universitair hoofddocent TU Delft
  Relevante nevenfunctie: n.v.t.
   
 • H.M.J. Tromp
  Woonplaats: 's-Gravenhage
  Benoemingsperiode(s): 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Cultuurhistorisch / landschappen & kastelen
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
   
 • G. van Tussenbroek
  Woonplaats: Duivendrecht
  Benoemingsperiode(s): 2017-2021
  Profiel: Vakinhoudelijk, hoogleraar Stedelijke identiteit en Monumenten
  Relevante nevenfunctie: Bouwhistoricus Gemeente Amsterdam
   
 • M.C. van Veen
  Woonplaats: Amsterdam
  Benoemingsperiode(s): 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Bedrijfsleven
  Relevante nevenfuncties: n.v.t.
   
 • J. Volkers
  Woonplaats: Leeuwarden
  Benoemingsperiode(s): 2018-2022
  Profiel: Financieel, belastingen
  Relevante nevenfunctie: Voorzitter Stichting Old Burger Weeshuis, Leeuwarden;
  Penningmeester Ir. Abe Bonnema Stichting, Leeuwarden. 
   
 • D.P. de Vries
  Woonplaats:  Hardegarijp
  Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020
  Profiel: Regionaal, Noord Nederland
  Relevante nevenfunctie: Voorzitter Ottema-Kingma Stichting

* Lid audit commissie