Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Logo-CBF Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email Kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests
Waar ben je naar op zoek?

Bestuur en Raad van Commissarissen

De Vereniging wordt geleid door een Bestuur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Bestuur en Raad van Commissarissen doen hun werk volledig onbezoldigd.

Bestuur

dhr A.F.W. Bosman
Woonplaats: Utrecht
Benoemingsperiode(s): 2008-2012, 2012-2016, 2016-2018 (commissaris), 2018-2022
Profiel: Vakinhoudelijk, hoogleraar architectuurgeschiedenis 
Relevante functies en nevenfuncties: Hoogleraar architectuurgeschiedenis Universiteit van Amsterdam

dhr. A.R. Dencher
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s): 2021-2025
Profiel: vakinhoudelijk, interieurgeschiedenis
Relevante functies en nevenfuncties: universitair docent in de geschiedenis van de decoratieve kunsten Universiteit van Leiden, junior conservator meubelen Rijksmuseum

dhr H.J.M. van den Eerenbeemt, voorzitter
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s): 2015-2019, 2019-2023
Profiel: Bestuurlijk, notariaat
Relevante nevenfuncties: notaris/partner bij HMK notarissen

mw P.H.M. Hofsté, penningmeester
Woonplaats: De Hoef
Benoemingsperiode(s): 2013-2017, 2017-2021, 2021-2025
Profiel: Financieel, bankwezen
Relevante nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen BNG Bank

dhr P. Mosterd
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s): 2020-2024 
Profiel: Vakinhoudelijk: Museumdirecteur
Relevante functies en nevenfuncties: Adjunct-directeur en Hoofd Communicatie, Educatie & Marketing bij De Nieuwe Kerk | Hermitage Amsterdam en Lid van de Raad van Toezicht Stichting Transactieland, Lid Raad van Advies Museum Meermanno, Lid Bestuur Stichting Dutch Masters Abroad, Lid Raad van Toezicht Embassy of the Free Mind, Huis met de Hoofden, Amsterdam.


mw E.M. van der Pol
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024
Profiel: Vakinhoudelijk
Relevante functies en nevenfuncties: Voormalig Rijksbouwmeester, Architect/partner bij DOK Architecten, Mede-directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Lid van de Raad van Advies van Pampus

Raad van Commissarissen
 

mw E. Agricola
Woonplaats: Amsterdam 
Benoemingsperiode(s): 2020-2024
Profiel: Ruimte en Duurzaamheid
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

Dhr. F.E.J. Beekhoven van den Boezem
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s): 2021-2025
Profiel: financieel/juridisch (bankwezen)
Relevante nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Stichting Monumentenwacht Limburg, adviseur Stichting Limburgse Kastelen

mw J.M. Bijsterveldt-Vliegenthart
Woonplaats: Delft
Benoemingsperiode(s): 2019-2023
Profiel: Lokaal bestuur
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

dhr F.J. van Bruggen*
Woonplaats: Bussum
Benoemingsperiode(s): 2013-2017, 2017-2021
Profiel: Verzekeringen
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

dhr E. ten Cate
Woonplaats: Almelo
Benoemingsperiode(s): 2011-2015, 2015-2019, 2019-2023
Profiel: Financieel (bankwezen)
Relevante nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Huis Bergh, Bestuurslid Stichting Kasteel Regteren

mw S.M. Dekker
Woonplaats: Wassenaar
Benoemingsperiode(s): 2015-2019, 2019-2023
Profiel: Regionaal, Zuid-Holland
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

mw E. van Duin
Woonplaats: Groningen
Benoemingsperiode(s): 2020-2024
Profiel: Vakinhoudelijk
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

dhr J.G.P.M. Helderman
Woonplaats: 's-Gravenhage
Benoemingsperiode(s): 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022
Profiel: Financieel, bankwezen
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

mw J. R. Jas
Woonplaats: Velp
Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024
Profiel: Interieurs / Regionaal, Gelderland
Relevante functies en nevenfuncties: Conservator Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen

dhr W. de Jonge
Woonplaats: Delft
Benoemingsperiode(s): 2018-2022
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

dhr J.H.M. Lindenbergh *
Woonplaats: Aerdenhout
Benoemingsperiode(s): 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022
Profiel: Financieel, bankwezen
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

mw P.M. Noordervliet
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024
Profiel: Brede belangstelling voor culturele en historische onderwerpen
Relevante functies en nevenfuncties: Schrijfster, columniste

mw K.M.H. Peijs
Woonplaats: Harmelen
Benoemingsperiode(s): 2014-2018, 2018-2022
Profiel: Regionaal, Zeeland
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

dhr P. van Riel
Woonplaats: Rotterdam
Benoemingsperiode(s): 2020-2024
Profiel: Techniek en Duurzaamheid
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

mw W. Sorgdrager
Woonplaats: Amsterdam
Benoemingsperiode(s):  2011-2015, 2015-2019, 2019-2023
Profiel: Bestuurlijk (landelijk)
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

mw M.T.A. van Thoor
Woonplaats: Utrecht
Benoemingsperiode(s): 2018-2022
Profiel: Vakinhoudelijk, Universitair hoofddocent TU Delft
Relevante nevenfunctie: n.v.t.

dhr G. van Tussenbroek
Woonplaats: Duivendrecht
Benoemingsperiode(s): 2017-2021
Profiel: Vakinhoudelijk, hoogleraar Stedelijke identiteit en Monumenten
Relevante nevenfunctie: Bouwhistoricus Gemeente Amsterdam

dhr J. Volkers
Woonplaats: Leeuwarden
Benoemingsperiode(s): 2018-2022
Profiel: Financieel, belastingen
Relevante nevenfunctie: Voorzitter Stichting Old Burger Weeshuis, Leeuwarden;
Penningmeester Ir. Abe Bonnema Stichting, Leeuwarden. 

dhr D.P. de Vries
Woonplaats:  Hardegarijp
Benoemingsperiode(s): 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024
Profiel: Regionaal, Noord Nederland
Relevante nevenfunctie: Voorzitter Ottema-Kingma Stichting

* Lid audit commissie