Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Wanneer vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats?

Vereniging Hendrick de Keyser indexeert jaarlijks haar huurprijzen. Deze indexatie vindt voor bedrijfsruimten plaats per 1 januari van ieder jaar. Voor woningen is dit 1 juli ieder jaar. De richtlijnen voor de jaarlijkse huuraanpassing worden vastgesteld door de rijksoverheid. De huurprijs wordt verhoogd met het percentage waarmee in het voorafgaande jaar het consumentenprijsindexcijfer is gestegen (met als basisjaar 2006), zoals dit door het Centraal Bureau voor de Statistieken wordt bekendgemaakt. De huurprijs wordt niet gewijzigd indien de aanpassing zou leiden tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende.

Wanneer u een bedrijfsruimte huurt ontvangt u rond februari een brief van de Vereniging met uw nieuwe huurprijs en een uitleg van de huurverhoging. Omdat de huurverhoging ingaat per 1 januari geldt deze met terugwerkende kracht en wordt u verzocht om het verschil in huurprijs over de reeds verstreken maanden apart aan ons over te maken. Wij streven ernaar om de huurders van onze woningen uiterlijk 30 april de nieuwe huurprijs per 1 juli te doen toekomen. In de brief staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.