Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Wanneer vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats?

Hendrick de Keyser Monumenten past jaarlijks haar huurprijzen aan. De richtlijnen voor de jaarlijkse huuraanpassing worden vastgesteld door de rijksoverheid. Er kunnen ook nadere bepalingen zijn opgenomen in uw contract. Voor woningen vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats per 1 juli, voor bedrijfsruimten is dat 1 januari. 

Sociale huurwoningen

Voor sociale huurwoningen is de jaarlijkse huurverhoging vanaf 1 juli 2024 maximaal 5,8%. De Rijksoverheid heeft vastgesteld wat de maximale huurverhoging mag zijn, zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

 

Vrije-sector woningen

Voor vrije sector woningen is de jaarlijkse huurverhoging vanaf 1 juli 2024 maximaal 5,5%. De Rijksoverheid heeft vastgesteld wat de maximale huurverhoging mag zijn, zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid

 

Bedrijfsruimten

De aanpassing van de huren voor bedrijfsruimten vindt plaats per 1 januari van ieder jaar. De huurprijs wordt aangepast met het percentage waarmee in het voorafgaande jaar het consumentenprijsindexcijfer is gestegen, zoals dit door het Centraal Bureau voor de Statistieken wordt bekendgemaakt. Met deze indexering wordt de inflatie gecorrigeerd. Omdat de huurverhoging ingaat per 1 januari, geldt deze met terugwerkende kracht en is aan u verzocht om het verschil in huurprijs over de reeds verstreken maanden apart aan ons over te maken. 

 

Huurders met betalingsproblemen

Indien u moeite heeft met het betalen van de huur, bijvoorbeeld door een (sterke) afname van uw inkomen, neemt u dan contact met ons op via huurdebiteuren@hendrickdekeyser.nl. Dan gaan wij het gesprek met u aan om te kijken hoe wij tot redelijke afspraken kunnen komen. 

 

Bezwaar maken

Als u bezwaar wilt indienen tegen de huurverhoging staat in de huurverhogingsbrief vermeld hoe u dit dient te doen. Dit is alleen mogelijk als u gegronde bezwaren hebt én de netto-huur onder de liberalisatiegrens ligt. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de voorgestelde huurverhoging als u het niet eens bent met het onderhoud van de woning. Eventuele klachten over het onderhoud van uw woning of een reparatieverzoek kunt u schriftelijk aan ons kenbaar maken via reparatieverzoek@hendrickdekeyser.nl.