Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Mag ik zelf investeren in een verbouwing van mijn woning of bedrijfsruimte, bijvoorbeeld in een nieuwe keuken of badkamer?

Het spreekt voor zich dat u uw woning of bedrijfspand graag aanpast en inricht naar uw eigen smaak. In sommige gevallen voldoet misschien een nieuw kleurtje op de muur of nieuwe vloerbedekking. Maar het kan ook zijn dat u graag wilt investeren om bijvoorbeeld de keuken of de badkamer te verbouwen, de tuin opnieuw in te richten of van twee kleine slaapkamers een grote slaapkamer te maken. Omdat uw woning of bedrijfsruimte een monument is zijn de mogelijkheden soms beperkt. Maar in alle gevallen denken wij graag met u mee over wat er wel mogelijk is.

Wat is er mogelijk?
Omdat het bezit van Hendrick de Keyser zeer gevarieerd is, vraagt elk pand om maatwerk. Daarom verzoeken wij u om in alle gevallen waarin u nadenkt over de aanpassing van een pand, ook wanneer u twijfelt of u bepaalde onderdelen überhaupt mag aanpassen, contact op te nemen met de Team Vaste Verhuur via huren@hendrickdekeyser.nl 

Zij kunnen u adviseren over de mogelijkheden, de toe te passen materialen, etc. Algemeen kan worden gezegd dat verbouwingen, zoals het weghalen van wanden of het wijzigen van de indeling, en uitbreidingen (meestal) niet mogelijk zijn zonder de karakteristieken van het monument aan te tasten. Wijzigingen aan de standaarduitrusting van de woning, zoals de keuken, de badkamer of de tuin zijn vaak wel mogelijk wanneer er vooraf over de uitvoering ervan goed overleg wordt gevoerd.

Eisen aan aanpassingen
Voor alle wijzigingen geldt dat er vooraf schriftelijk toestemming moet worden verleend door Hendrick de Keyser, dat de veranderingen veilig zijn en voldoen aan de strikte voorwaarden die door Hendrick de Keyser worden gesteld, dat veranderingen geen overlast mogen geven aan omwonenden en niet in strijd mogen zijn met wettelijke regels, bepalingen en voorschriften van nutsbedrijven. In sommige gevallen is bovendien een omgevingsvergunning vereist. Veranderingen mogen geen negatief effect hebben op de verhuurbaarheid van de woning. Wanneer u de woning aan het einde van de huurperiode verlaat kan de medewerker Vaste Verhuur de huurder vragen de veranderingen aan de woning ongedaan te maken, tenzij anders afgesproken.

Let op: investeringen die door de huurder worden gedaan worden niet verrekend bij vertrek van de huurder, tenzij er voorafgaand aan de investering andere afspraken zijn gemaakt met Hendrick de Keyser die dan ook schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn geaccordeerd.