Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Ik wil mijn tuin en/ of erfafscheiding aanpassen

Erfafscheiding en terras Wanneer u een erfafscheiding, zoals een privacyschot of haag, heeft overgenomen van een vorige huurder bent u in principe vrij om deze aan te passen of te vervangen, in overleg met de buren en met Hendrick de Keyser. De nieuwe erfafscheiding dient te voldoen aan de geldende (lokale) regelgeving. De kosten zijn in dit geval voor rekening van de huurder. Als de erfafscheiding is geplaatst door Hendrick de Keyser of als de erfafscheiding een bouwkundige constructie is, zoals een tuinmuur, dan is reparatie, aanpassing of vervanging voor rekening van Hendrick de Keyser. U bent in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Een terras of tegelpad mag u in principe vergroten of aanpassen, eveneens in overleg met Hendrick de Keyser. De kosten voor aanleg ervan zijn voor rekening van de huurder.

Bomen en beplanting

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin, waaronder het snoeien van bomen, struiken en hagen. In enkele gevallen zorgt Hendrick de Keyser voor het snoeien van grote bomen. In dat geval zijn hier afspraken over gemaakt in uw huurovereenkomst.

Nieuwe bomen mogen niet dichter dan twee meter van de erfgrens of gevel worden geplant, en mogen niet hoger worden dan zes meter. Struiken mogen niet dichter dan 50 cm van de erfgrens of gevel worden geplant, met uitzondering van hagen en struiken die in overleg met de naastgelegen bewoner dienst doen als erfafscheiding. Bamboesoorten en siergrassen die erom bekend staan te woekeren mogen niet worden geplant, behalve wanneer deze worden geplant in een kuip. Het laten begroeien van de gevels en schuttingen met klimplanten (o.a. klimop) is niet toegestaan.

Het verwijderen van dode bomen die een risico vormen voor het pand en de gebruiker is voor rekening van Hendrick de Keyser, evenals het aanvragen van een kapvergunning in dergelijke gevallen. In alle andere gevallen is het kappen van bomen (en het aanvragen van een kapvergunning) voor rekening en verantwoordelijkheid van de huurder, waarbij toestemming van Hendrick de Keyser is vereist alvorens over te mogen gaan tot kap van bomen in de tuin. 

Wilt u ons op de hoogte stellen wanneer u plannen heeft om uw tuin of de erfafscheiding aan te passen? Houdt u er rekening mee dat investeringen die door de huurder worden gedaan in de tuin niet worden vergoed bij een verhuizing, tenzij vooraf schriftelijk anders is afgesproken met Hendrick de Keyser.