IMG 982

Toussaintkade in Den Haag

De restauratie van het neoclassicistische Huis Tuyt levert verschillende verrassingen op.

Van een bijzondere gevelsteen onder de kroonlijst tot ontbrekende beschilderingen onder een later aangebracht plafond en op de wanden. Datering: 1886.

IMG 20180426 111729 resized 20180426 022822119

Huis Lambert Van Meerten in Delft

Na het voorzichtig wegkrabben van verschillende verflagen bleek dat bovenin de lantaarn een beschilderde decoratie was aangebracht.

De vrijgelegde kleurlagen dateren waarschijnlijk uit de periode van 1909-1918. Na de restauratie is de kleur weer terug in het pand aan de Oude Delft.

297

Weeshuis in Schiedam

Restauratie en herstel van de noordvleugel in het voormalige 'Weeshuis der Hervormden' te Schiedam.

Het laat-18de-eeuwse pand krijgt zijn historische structuur terug. Op basis van de oude indeling worden appartementen in het complex gerealiseerd.

Arjan Bronkhorst HDK 64.0010 a

Langhuis in Oosterleek

Houten huis in West-Friesland.

Ontmanteling, leuke vondsten, ingrijpende restauratie, verbetering comfort en in gebruik name als Monument en Bed; de route van dit bijzondere langhuis in een notendop...

302

Pakhuis in Harlingen

Het 62 meter diepe pakhuis aan de Noorderhaven wordt herbestemd.

Realisatie van drie appartementen en een bedrijfsruimte inclusief handhaving van de 17de-eeuwse structuur. 

Gouda Turfmarkt 142 top 2

Het Admiraalshuis in Gouda

Nieuwe kleuren op de gevel.

Na kleuronderzoek en een grote schilderbeurt sluit de kleur van de houten top weer aan bij de oorspronkelijke materialen van de gevel: hardsteen (grijs) en zandsteen (donkerbeige).