Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Actievoorwaarden Winactie Open Monumentendag 2023

Ook logeren in één van onze historische vakantiehuizen? Doe mee en win een weekend weg t.w.v. € 310,- in de Mariatoren in Hoorn!    1. Deelname

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen ‘de actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie "Win 2 nachten in de Mariatoren - Winactie Open Monumentendag 2023" (hierna te noemen ‘de actie’) die wordt georganiseerd door Vereniging Hendrick de Keyser (hierna gezamenlijk te noemen ‘de organisatie’)
 2. Deze prijs behorende bij de actie "Win 2 nachten in de Mariatoren - Winactie Open Monumentendag 2023" bestaat uit één hoofdprijs – een tegoed voor een verblijf van 2 nachten in Mariatoren te Hoorn.
 3. Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van 5 tot en met 12 september 2023. Daarna sluit de actie en is deelname niet meer mogelijk.
 4. Het tegoed kan worden verzilverd voor 2 nachten in de periode oktober 2023 tot en met februari 2024. Het tegoed dient ingezet te worden voor 2 aangeschakelde nachten; het is dus niet mogelijk om 2 losse nachten te boeken.
 5. Het verblijf is voor 1 of 2 personen.
 6. Deze prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of een verblijf in een ander vakantiehuis van Hendrick de Keyser Monumenten. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.  
 7. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen met uitzondering van de medewerkers van Vereniging Hendrick de Keyser
 8. Deelname is alleen mogelijk door binnen de gestelde actieperiode deel te nemen zoals omschreven bij 1.3.
 9. De deelname aan de actie is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer.
 10. Uw gegevens worden volgens de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld.
 11. Deelname aan de actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de actievoorwaarden. U kunt de instemming niet herroepen.
 12. Deelnemers aan de actie dienen 18 jaar of ouder zijn ten tijde van deelname aan de actie.
 13. Deelnemers aan de actie dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort/ID-kaart.
2. Speelwijze
 1. Op de website https://www.hendrickdekeyser.nl/winactie vindt u een invulformulier voor uw gegevens.
 2. Per e-mailadres kan maximaal één maal deelgenomen worden aan de actie, danwel één keer een antwoord worden ingevuld en opgestuurd.
 3. Mocht er toch meerdere inzendingen zijn afkomstig van hetzelfde e-mailadres dan telt alleen de eerste poging. De tijd van deelname wordt in het CMS van de website geregistreerd.
 4. Wie deelneemt aan de winactie met een geldig e-mail adres én opt in geeft voor de nieuwsbrief van Vereniging Hendrick de Keyser, maakt kans op de bij 1.2 genoemde prijs.
 5. De deelnameprocedure verloopt als volgt: Stap 1: U vult het formulier in. U dient hierbij een geldig e-mail adres in te vullen. Stap 2: Op dat e-mailadres ontvangt u een e-mail met daarin bevestiging van deelname. Stap 3: Een medewerker van Vereniging Hendrick de Keyser verifieert de inzendingen en zal de winnaar, middels een loting, bepalen onder alle inzendingen waarvan het formulier volledig is ingevuld, en voorzien zijn van opt in voor de nieuwsbrief van Vereniging Hendrick de Keyser. 
 6. Het opgegeven e-mail adres wordt alleen gebruikt zoals hierboven beschreven. U ontvangt alleen nieuwsbrieven of berichten van Vereniging Hendrick de Keyser, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 7. Als u geen geldig e-mailadres opgeeft kunt u niet deelnemen aan de prijsvraag.
 8. Alleen een compleet ingevulde prijsvraag met opt in voor de nieuwsbrief van Vereniging Hendrick de Keyser telt mee in de einduitslag.
 9. Verzending van de antwoorden betekent akkoord met de actievoorwaarden.
3. Uitkering prijzen
 1. De winnaar van de prijs, omschreven bij 1.2 wordt bepaald zoals omschreven bij 5.2.
 2. Indien u de winnaar bent, wordt u na afloop van de actieperiode uitsluitend per e-mail op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. Daarvoor wordt het door u opgegeven e-mailadres gebruikt. De winnaar wordt uiterlijk 2 weken na afloop van de actieperiode op de hoogte gebracht.
 3. De prijs is niet inwisselbaar en wordt niet in contant geld uitgekeerd of overgemaakt.
 4. De winnaar kan tot 31 december 2023 aanspraak maken op de gewonnen prijs, daarna vervalt de prijs.
 5. Leden van het bestuur en medewerkers van Vereniging Hendrick de Keyser zijn uitgesloten van het winnen van de prijs.
 6. Door deelname aan de actie en het verzilveren van het tegoed gaat de winnaar akkoord met algemene voorwaarden van Hendrick de Keyser Vakantiehuizen.
4. Aansprakelijkheid:
 1. Vereniging Hendrick de Keyser, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 2. Vereniging Hendrick de Keyser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 3. Vereniging Hendrick de Keyser is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar verstrekte prijs. De organisator verleent geen garanties op de door haar verstrekte prijs.
5. Cookiebeleid
 1. Kijk hier voor ons cookiebeleid.