Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Logo-CBF Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email Kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests
Waar ben je naar op zoek?

Vragen en antwoorden - ALV 2021

Algemene Ledenvergadering Vereniging Hendrick de Keyser, 19 juni 2021
Vragen en antwoorden – thematisch en alfabetisch ingedeeld

Collectie

 • De Shelter lijkt wel een heel modern bouwsel. Waarom is dit belangrijk voor Hendrick de Keyser?
 • We zien de kwaliteit van Hendrick de Keyser in het blootleggen van de woongeschiedenis van Nederland. En dat is zo mooi, wij kunnen dat met onze Museumhuizen doen, we doen dat met Monument en Bed. En we doen dat natuurlijk met iedereen die in zo'n mooi huis woont. Die woongeschiedenis heeft in de tweede helft van de 20ste eeuw een bijzondere richting genomen. Men begon te experimenteren met wonen. Wonen moest niet meer alleen gebonden worden aan de straat en aan de stad. Het wonen moest internationaal kunnen neerdalen waar het maar was. En in die geest, die experimenteergeest, was het dus ook dat er architecten waren die prototypes verzonnen voor het betere wonen voor de hele wereld. En zo'n voorbeeld is dit prachtige object dat we nu hebben kunnen krijgen. En we moeten het zo zien: in de woongeschiedenis het experimenteren in die tijd een belangrijke plaats inneemt. En je moet ook het zo zien: als Hendrick de Keyser dat soort objecten niet oppakt en met liefde restaureert, met liefde laat zien zodat andere mensen er kennis van kunnen nemen, op wat voor manier mensen toen dachten over wonen, dan wordt dat niet opgepakt. Wij laten zien dat zelfs we zo'n bijzonderheid als de Shelter , een ronde woning van kunststof uitgevoerd, kunnen oppakken , kunnen verduurzamen en opnieuw kunnen laten zien aan publiek. Daar staan we voor.
 • De Vereniging heeft al veel hofjes in bezit. Wat is het architectuurhistorische belang van het Teylers Hofje?
 •  Architectuur late 18de eeuw is in Nederland lang veronachtzaamd; daar is de laatste 20, 30 jaar verandering in gekomen waardoor architecten opnieuw onder de aandacht komen. Leendert Viervant, de architect van dit Teylers Hofje, verdient meer interesse dan hij tot nog toe heeft gekregen. Daarom is het fijn dat dit hofje in oorspronkelijke opzet bewaard is gebleven. Het ontwerp van de architectuur waar hij om gevraagd werd, is in sobere en bijzondere stijl aanwezig. Het fraaie poortgebouw, sober maar bijzonder aan de Spaarne kant, nodigt je uit om naar binnen te lopen en je wordt opgenomen in de architectuur van het hofje. Ander belangrijk punt is de regentenkamer die hier bewaard is gebleven en echt bijzonder is. In het kort een paar elementen waardoor dit hofje zo bijzonder is.
   
 • Is elk object in bezit van de vereniging zo essentieel dat dat nooit meer van de hand kan worden gedaan? Waarschijnlijk is dit niet het geval en bestaat er een soort hiërarchie in erfgoedstatus van de panden van HdK-panden die laag staan in deze hiërarchie zouden het label 'komt in aanmerking voor verkoop' kunnen krijgen. Verkoop van bezit met dit label kan vervolgens ingezet worden om  verwervingen te doen of restauraties te verrichten die beleidsmatig gewenst zijn. In de corporatiesector wordt dit de 'revolving fund' benadering genoemd.
 • Juist de aantrekkingskracht van onze Vereniging, de zekerheid dat wij panden voor eeuwig in bezit houden, zorgt ervoor dat de Vereniging een veilige haven is en als je aan ons schenkt, wat veel mensen doen, en daar zijn we ook zo dankbaar voor, weet je zeker dat wij er voor altijd goed voor blijven zorgen. Wij garanderen dat als een pand aan ons wordt nagelaten dat wij ervoor zullen zorgen tot in de eeuwigheid en dan koesteren wij het ook.


Duurzaamheid

 • Hoe duurzaam worden de panden gerenoveerd? Wat ons opviel is dat bijvoorbeeld pand Markt 10 in Veere niet geïsoleerd werd en er ook geen HR+++ werd aangebracht.
 • De mate waarin panden worden verduurzaamd is verschillend en afhankelijk van het pand zelf. Bij het pand Markt 10 in Veere, dat een aantal jaren geleden is gerestaureerd, hebben we kapisolatie en kierdichting bij de ramen aangebracht. Het feit dat hier de 19de-eeuwse ramen in zaten geeft bij ons juist weer het argument dat we die in stand moeten houden. En als we iets doen dan is dat meestal kierdichting of achterzet-ramen. In onze ogen heeft dat pand een flinke verduurzaming doorgemaakt. Er zijn panden waar weinig kan, bijvoorbeeld alleen enige kierdichting bij de ramen, omdat er zo veel monumentale afwerkingen in het interieur zitten. Die panden schuiven we dan in tijd wat naar voren, maar het betekent niet als we één keer bij een pand een ingreep hebben gepleegd, we niet over een aantal jaren nog andere maatregelen kunnen treffen. Alleen is het zo dat het in de tijd naar voren wordt geschoven in de hoop dat nieuwe technieken ons dan meer gaan helpen.
 • Een andere vraag betreft de verhuurtoekenning. Wij vinden dat de verhuur toekenning niet transparant is. Wij vinden dat dit beter kan.
 • Bij elke verhuureenheid of elk pand dat we verhuren zoeken we naar de beste match tussen gebouw en huurder. Dus het kan zijn dat iemand die zich eerder heeft opgegeven toch uiteindelijk niet de match geeft. Bij ons staat het pand voorop: op het moment dat er een betere match is te maken dan kiezen voor de kandidaat met de beste match.   
   
 • Kunt u een overzicht geven van de aanpak m.b.t. de verduurzaming van de panden van de Vereniging?
 • We willen helpen om de CO2-uitstoot drastisch te beperken en houden daarmee onze panden aantrekkelijk voor de lange termijn om te huren. In 2020 hebben we de routekaart verduurzaming HdK-bezit aangenomen en vastgesteld. En daarmee is bepaald dat het hele pandenbezit in 30 jaar tijd verduurzaamd moet worden. We kijken daarbij alleen naar de kansen en niet naar de belemmeringen; en alle gebouwen doen mee. Alleen de mate waarin we ze kunnen verduurzamen en het moment waarop verschilt. Behoud van de monumentale waarde staat daarbij altijd voorop. We bekijken elk pand op 5 aspecten. De cultuurhistorische waarde: als die laag is, is dat een kans om eenvoudiger te kunnen verduurzamen. Het energieverbruik. Gebouwkenmerken zoals platte daken of veel eigen grond. Het moment van onderhoud is een kans. Punt 5 is het beleid, bijvoorbeeld of er stimuleringsmaatregelen of subsidies beschikbaar zijn. Op hoe meer punten een pand scoort, hoe eerder het wordt aangepakt. [noemt voorbeeld in Scheveningen] [voorbeeld Kattengat in Amsterdam] [voorbeeld OZVBWal 153-155] We hebben momenteel 60 panden waar we maatregelen hebben getroffen. Dat varieert van één ingreep, zoals zoldervloerisolatie, tot een hele batterij aan ingrepen waardoor we een bijna energieneutraal pand hebben gekregen. We zijn nog maar pas begonnen en we hebben nog een hele weg te gaan, maar het onderwerp is noodzakelijk en uitdagend.
   

Financiën

 • Een vraag over de portefeuilleverdeling binnen de directie: is overwogen om de portefeuilles "verwerving" en "financiën en control" bij verschillende directieleden onder te brengen? Ik had me kunnen voorstellen dat dit was gebeurd met het oog op checks & balances in de directie. HdK is een kapitaalintensieve organisatie en de finance & control functie zou een zwaarwegend, zo mogelijk autonoom, accent  moeten hebben, ook op directieniveau.
 • Elke mogelijke verwerving die onder de aandacht wordt gebracht van Hendrick de Keyser, altijd een bestuursbesluit is. Of het nou een aankoop, legaat of schenking betreft. Bij elke mogelijke verwerving worden tijdens de bestuursvergadering de financiële aspecten van die verwerving besproken. Met name de beruchte term ‘terugverdientijd’ die we dan hanteren. Bij elk object wordt gekeken wat het ons kost aan investering, misschien niet alleen een aankoopbedrag, maar ook het bedrag dat we vrij moeten maken voor een renovatie of restauratie en de financiering daarvan. Die financiering kan plaatsvinden bijvoorbeeld uit eigen middelen of uit de subsidie of schenking. Dat wordt allemaal overwogen door de directie samen met het bestuur en op die manier wordt er dan besloten om gebruik te maken van een aanbod tot verwerving en dat deze checks en balances die op die manier plaatsvinden, noopt ons niet tot het besluit om deze twee functies, verwerving en financiën, om die onder te hoeven brengen bij verschillende directieleden.
   
 • Er is in 2020 minder onderhoud uitgevoerd, vanwege corona en de gespannen bouwmarkt. Hoe gaan uitgestelde onderhoudswerkzaamheden en mogelijk hogere bouwprijzen de komende jaren doorwerken in de begrotingen van HdK? Wat verwacht u de komende jaren extra te moeten uitgeven dan wel reserveren i.v.m. te treffen verduurzamings-maatregelen?
 • U heeft ook een derde vraag gesteld: de kosten lopen de komende tijd erg op." Dat klopt, we merken krapte in de bouwmarkt. We hebben nu onze budgetten voor komend jaar al opengesteld omdat we al voor 2022 moeten reserveren bij uitvoerende partijen in de agenda, om onze panden onderhouden. Als we dat niet doen, dan zijn we in 2022 te laat. Daar begroten we ook op, dat is onderdeel van die vaste begroting van onze economische huishouding en dat plannen we heel zorgvuldig. En daar staan gelukkig ook inkomsten tegenover. Dan vraagt u als laatste - en dat is een heel belangrijk speerpunt - over onze verduurzaming. Hierover is al een en ander uitgelegd. Maar dat kost ook veel geld. We verwachten, orde grootte daar wel een miljoen per jaar voor nodig te hebben. Dat is nog niet allemaal op dit moment gedekt, maar zoals u ziet is onze totale begroting zo omvangrijk dat zo'n miljoen ook weer niet het einde van de wereld is. Maar we zijn op zoek naar extra steun, bijvoorbeeld in de vorm van overheidssubsidies. We denken ook aan programma's voor bedrijven, om daaraan te gaan bijdragen, omdat het een heel mooie continuïteitsdoelstelling is en ook bijdraagt aan het lange termijn behoud en comfort van die panden. Dus daarmee hopen we uw drie vragen beantwoord te hebben.
   

Onderhoud en Verhuur

 • Als bewoner van het Teylershofje ben ik blij dat er na een half jaar eindelijk gemaaid is. Maar daarmee ziet onze tuin er nog steeds niet mooi uit. Kennelijk is er voorlopig geen budget voor het in oorspronkelijke staat herstellen van de tuin. Maar we willen wel heel graag dat er nieuwe haagjes worden geplant op de plekken waar alle dode buxushagen zijn verwijderd. Dan zou onze tuin er weer uitzien zoals deze er al zeker 30 jaar uitzag. Verder: is er een onderhoudsplan gemaakt met Tuinaanleg Takken voor het komende jaar? Is er 1 persoon die over de tuinen gaat? Degenen die gemaakt hebben weten bv. Niet dat er nog een stuk straatsteentjes achterin is waar ook onkruid welig tiert.
 • Wij vertelden al aan alle leden dat de tuin van het Teylers Hofje er niet bij lag zoals het hoort. Eerder was iets misgegaan met het contract voor het tuinonderhoud, maar de tuin ligt er inmiddels netjes gemaaid bij. Het tuinontwerp van het Hofje is heel interessant. We hebben maar liefst drie historische ontwerpen waarvan we niet weten welke er is gerealiseerd in het verleden. We zijn nu bezig met het verkennen van wat we gaan doen met de tuin. Als die blijft zoals deze nu is dan herstellen we de buxushagen, die nu op enkele plekken verdroogd zijn. Maar het kan ook zijn dat we vanwege het ensemble ervoor kiezen om een echt precies passend tijdsbeeld bij de late 18de eeuw als tuin te realiseren. Dat hoort ook bij het geweten van Hendrick de Keyser: wat doe je nou om zo'n plek helemaal de allure te geven die deze verdient. Wat betreft de vraag over 1 aanspreekpunt voor het groenonderhoud: dat is de pandopzichter uit het team Onderhoud. Dat doen we bewust voor onze huurders, zodat u als huurder 1 aanspreekpunt heeft voor onderhoud.

  Voorts hebt u individuele huurdersvragen gesteld, die separaat door de directeur beheer telefonisch zijn toegelicht en ook nog schriftelijk worden beantwoord. Ook in bredere zin zal meer aandacht worden besteed aan het contact met de huurders. Alles overziend zijn na de overdracht van het Teylers Hofje verschillende zaken niet goed geland in de organisatie. We begrijpen dat dit teleurstellend is en beseffen dat we eraan moeten werken om het vertrouwen terug te winnen of op te bouwen. Die handschoen nemen wij graag op.
 • Ik woon met veel plezier in het Hofje van Gratie te Delft. Sinds mei 2020 staat er een huisje leeg. Wat zijn de plannen van HdK met het huisje?  Ik spreek, ook namens de andere bewoners van ons hofje, de hoop uit dat het weer een woonbestemming krijgt in de geest van waar deze hofjes voor bedoeld waren/zijn - een betaalbare woning voor gewone mensen. Het is zo moeilijk om in deze tijd een betaalbaar onderkomen te vinden.
 • Het huis krijgt inderdaad weer een woonbestemming, in lijn met de historische bestemming. Na het vrijkomen van huur bleek er een renovatie en onderhoud nodig te zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021/2022. Enige rek in uitvoeringstermijn is nodig omdat de bouwmarkt zeer overspannen is en uitvoerende partijen overvolle portefeuilles hebben. Daarna hopen we snel een nieuwe hofbewoonster te kunnen begroeten aldaar.
   

Publiek en toegankelijkheid

 • Als betrokken lid volg ik het beleid van HdK en de verantwoording daarover met belangstelling. De doelstellingen van de vereniging onderschrijf ik van harte en ik kan ook meegaan in de strategische keuze om het erfgoed dat de vereniging bezit, verwerft en beheert, waar mogelijk, voor bezichtiging en beleving open te stellen voor het publiek. Met deze keuze is het 'verdienmodel' van de vereniging echter wel ingrijpend veranderd en is de afhankelijkheid van giften en subsidies groter geworden.
 • Continuïteit van de Vereniging is verzekerd doordat wij ieder jaar onze normale bedrijfsvoering kunnen doen uit de huurinkomsten die ieder jaar binnenkomen. Dit is voldoende om het onderhoud van de panden te kunnen doen. Met de inkomsten van Monument en bed en Bijzondere Locaties kunnen we de huurderving van de Museumhuizen compenseren. Dat is het vaste stuk. Dan is er een incidenteel stuk waarin je de kasstromen ziet fluctueren. Het gaat om legaten, subsidies en sponsering waardoor we onze restauraties en verwervingen kunnen doen. Dit zijn projectkosten, dus niet jaarlijkse terugkerende kosten. En die projecten variëren per jaar en die gaan we pas aan als het ook gedekt is. Dus we weten voordat we beginnen dat we het geld in de kas hebben.
 • Ik heb steeds meer moeite met het feit dat de toegankelijkheid van de panden van de vereniging voor mij als lid nauwelijks mogelijkheden biedt om die te kunnen bezichtigen. Dat regelt de museumkaart veel beter. Ik woon in Nijmegen, en het overgrote bestand van uw panden ligt in het westen. Waarom kan ik niet, als in op vakantie ben, die panden niet spontaan bezoeken.
 • Hendrick de Keyser heeft eenvoudigweg niet de mogelijkheid om alle panden open te stellen. De mooiste panden zoals de Museumhuizen zijn onze eregalerij panden; die kun je altijd bezoeken. Daarnaast hebben we de panden die we soms op ‘zaal hangen’; dat betekent dat die alleen op gezette tijden worden opengesteld, exclusief voor onze leden. En we zouden graag willen maar we kunnen niet alle panden openstellen. We hebben niet de mogelijkheid om alle panden open te stellen. Maar als lid kun je wel aan ons laten weten welk pand je zou willen bezoeken. Stuur ons een e-mail, dan nemen wij de wens mee in het programma van de openstellingen.
   
 • In de laatste uitgave van het Bericht aan de Leden zegt Carlo Huijts dat zijn wens is voor een Europees verband van gelijksoortige organisaties. Hoe u dat denkt te verwezenlijken?
 • Graag gaan we samenwerken met collega-instellingen in Europa en uitwisselingsprogramma's opzetten voor de leden. Maar we zien ook een strategisch belang om op Europees niveau in een lobby over beheer, behoud en verduurzaming gezamenlijk te gaan op trekken met bijvoorbeeld Europa Nostra.
   
 • Wat is de voortgang van de heropening van het Berlagehuis in Usquert? Is het de intentie van de Vereniging om dit prachtige pand minstens in het weekend open te stellen voor publiek?
 • Het raadhuis heeft een langslepende asbestgeschiedenis achter de rug. Na sanering van de asbestvloeren bleek de onderconstructie te zijn aangetast door betonrot. Eerst is die constructie versterkt en inmiddels zijn we zover dat de afwerkvloeren kunnen worden gelegd. Dat wordt na de zomer afgerond. We zijn met de gemeente Het Hogeland constructief in gesprek over een realistische en inspirerende openstelling van deze parel van het noorden, want ook wij willen natuurlijk dat dit pand regelmatig de deuren opent voor publiek.

Rondvraag

 • Goede middag. Fijn dat het online is. Mooie omgeving. Volgende keer ook hybride mogelijk?
 • We gaan eerst zorgen dat we weer teruggaan naar de fysieke vergadering. Ik weet niet of het dan mogelijk is om u ook thuis mee te laten beslissen over de besluitenlijst of om u thuis vragen te laten stellen, maar we hopen om in de toekomst de leden én live te ontvangen én vanuit huis de vergadering live te kunnen laten volgen.