Fondsen

Vereniging Hendrick de Keyser wordt gesteund door velen.

De vereniging heeft een partner met wie nauw wordt samengewerkt en die haar werk structureel steunt: de BankGiro Loterij.

Partner, fondsen en sponsoren

Groepsfoto BankGiro Loterij Goed Geld Gala 2015

Dankzij de structurele bijdragen van de BankGiro Loterij is de Vereniging de afgelopen 17 jaar in staat geweest een aantal volstrekt unieke projecten te ondernemen die voorheen buiten haar bereik lagen.

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Dankzij haar deelnemers kan de Loterij vele tientallen miljoenen uitkeren aan culturele instellingen in Nederland. In 2016 ontving Vereniging Hendrick de Keyser opnieuw € 1.200.000,- van de Loterij. Hiermee geeft de Loterij krachtige steun aan het behoud van bijzondere historische architectuur in ons land.

In 2012 steunde de BankGiro Loterij Vereniging Hendrick de Keyser bovendien met een extra bijdrage voor de realisering van het project 'Monument en Bed', waarbij historische monumenten geschikt worden gemaakt als vakantiehuis. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de uitvoering van dit project en inmiddels zijn negen Monument en Bed-locaties gereed.

Partnerschap BankGiro Loterij

Het partnerschap met de BankGiro Loterij maakte de volgende verwervingen en restauraties mogelijk: 

 • Huis Hildebrand in Blaricum
 • Het woonhuis Muntstraat 6 in Hoorn
 • Huis Barnaart in Haarlem
 • De Derde Ambachtschool in Scheveningen
 • Het Zeepaert in Dordrecht
 • Het Ambachtsherenhuis in Alblasserdam
 • Het Gemeenlandshuis in Amsterdam
 • Stoomgemaal De Cruquius in de Haarlemmermeer
 • Het woonhuis Hinthamerstraat 138 in 's-Hertogenbosch
 • Woonhuis Bonnema in Leeuwarden
 • De koetshuizen van buitenplaats Beeckestijn
 • Het Gemeenlandshuis van Maassluis
 • Het door Rietveld ontworpen Huis Slegers in Velp
 • Het zomerhuisje in Groet
 • Het door Dom Hans van der Laan ontworpen Huis Naalden in Best
 • 't Hooge Huys in Alkmaar
 • Het Huis Van Eysinga in Leeuwarden

In 2015 werd het Huis Rams Woerthe in Steenwijk met steun van de BankGiro Loterij verworven.

Voor meer informatie zie www.bankgiroloterij.nl en volg de BankGiro Loterij op Facebook 

Genereuze steun door fondsen

Om de financiering van bijzondere, kapitaalintensieve restauraties en verwervingen rond te krijgen, doet de Vereniging ook een beroep op steun van fondsen, instellingen, bedrijven en particulieren. Recent hebben onder andere de volgende fondsen belangrijke projecten door hun genereuze steun mogelijk gemaakt:

 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
 • De Frans Mortelmans Stichting
 • Louisa van der Velden Stichting
 • SNS REAAL Fonds
 • VSB-fonds
 • Stichting De Leeuwenberg
 • Thurkow Fonds

Wilt u het werk van Vereniging Hendrick de Keyser steunen, neem dan contact op met 020-5210630.