Fondsen

Vereniging Hendrick de Keyser wordt gesteund door velen.

De vereniging heeft een partner met wie nauw wordt samengewerkt en die haar werk structureel steunt: de BankGiro Loterij.

Partner, fondsen en sponsoren

Groepsfoto BankGiro Loterij Goed Geld Gala 2015

Dankzij de structurele bijdragen van de BankGiro Loterij is de Vereniging de afgelopen 18 jaar in staat geweest een aantal volstrekt unieke projecten te ondernemen die voorheen buiten haar bereik lagen.

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Dankzij haar deelnemers kan de Loterij vele tientallen miljoenen uitkeren aan culturele instellingen in Nederland. In 2017 ontving Vereniging Hendrick de Keyser opnieuw € 1.200.000,- van de Loterij. Hiermee geeft de Loterij krachtige steun aan het behoud van bijzondere historische architectuur in ons land.

In 2012 steunde de BankGiro Loterij Vereniging Hendrick de Keyser bovendien met een extra bijdrage voor de realisering van het project 'Monument en Bed', waarbij historische monumenten geschikt worden gemaakt als vakantiehuis. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de uitvoering van dit project en inmiddels zijn negen Monument en Bed-locaties gereed.

Begin 2017 droeg de loterij bijna één miljoen extra bij aan ons nieuwe initiatief van Museumhuizen

Partnerschap BankGiro Loterij

Het partnerschap met de BankGiro Loterij maakte de volgende verwervingen en restauraties mogelijk: 

Huis Hildebrand in Blaricum
Het woonhuis Muntstraat 6 in Hoorn
Huis Barnaart in Haarlem
De Derde Ambachtschool in Scheveningen
Het Zeepaert in Dordrecht
Het Ambachtsherenhuis in Alblasserdam
Het Gemeenlandshuis in Amsterdam
Stoomgemaal De Cruquius in de Haarlemmermeer
Het woonhuis Hinthamerstraat 138 in 's-Hertogenbosch

Woonhuis Bonnema in Leeuwarden
De koetshuizen van buitenplaats Beeckestijn
Het Gemeenlandshuis van Maassluis
Het door Rietveld ontworpen Huis Slegers in Velp
Het zomerhuisje in Groet
Het door Dom Hans van der Laan ontworpen Huis Naalden in Best
't Hooge Huys in Alkmaar
Het Huis Van Eysinga in Leeuwarden
Villa Rams Woerthe in Steenwijk

Voor meer informatie zie www.bankgiroloterij.nl en volg de BankGiro Loterij op Facebook 

Genereuze steun door fondsen

Om de financiering van bijzondere, kapitaalintensieve restauraties en verwervingen rond te krijgen, doet de Vereniging ook een beroep op steun van fondsen, instellingen, bedrijven en particulieren. Recent hebben onder andere de volgende fondsen belangrijke projecten door hun genereuze steun mogelijk gemaakt:

Prins Bernhard Cultuurfonds
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
De Frans Mortelmans Stichting
Louisa van der Velden Stichting
SNS REAAL Fonds
VSB-fonds
Stichting De Leeuwenberg
Thurkow Fonds

Wilt u het werk van Vereniging Hendrick de Keyser steunen, neem dan contact op met 020-5210630.
Direct door naar de pagina over schenken aan de Vereniging.