Fondsen

Vereniging Hendrick de Keyser wordt gesteund door velen.

De vereniging heeft een partner met wie nauw wordt samengewerkt en die haar werk structureel steunt: de BankGiro Loterij.

Partner, fondsen en sponsoren

Goed Geld Gala 2019 (Roy Beusker Fotografie)

Dankzij de structurele bijdragen van de BankGiro Loterij is de Vereniging de afgelopen 19 jaar in staat geweest een aantal volstrekt unieke projecten te ondernemen die voorheen buiten haar bereik lagen.

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Dankzij haar deelnemers kan de Loterij vele tientallen miljoenen uitkeren aan culturele instellingen in Nederland. In 2018 ontving Vereniging Hendrick de Keyser opnieuw € 1.200.000,- van de Loterij. Hiermee geeft de Loterij krachtige steun aan het behoud van bijzondere historische architectuur in ons land.

Partnerschap BankGiro Loterij

Goed Geld Gala 2019 (Roy Beusker Fotografie)

In 2012 steunde de BankGiro Loterij Vereniging Hendrick de Keyser met een extra bijdrage voor de realisering van het project 'Monument en Bed', waarbij historische monumenten geschikt worden gemaakt als vakantiehuis. Inmiddels zijn 11 Monument en Bed-locaties gereed.
Begin 2017 droeg de loterij bijna één miljoen extra bij aan onze Museumhuizen

Speelt u mee met de BankGiro Loterij? Dan kunt u ook geoormerkt meespelen voor de Vereniging. De helft van uw maandelijks inleg wordt dan besteed aan de ondersteuning van ons werk.
Hier leest u hoe u dit kunt doen.
Voor meer informatie zie www.bankgiroloterij.nl.

Het partnerschap met de BankGiro Loterij maakte de volgende verwervingen en restauraties mogelijk: 

Huis Hildebrand in Blaricum
Het woonhuis Muntstraat 6 in Hoorn
Huis Barnaart in Haarlem
De Derde Ambachtschool in Scheveningen
Het Zeepaert in Dordrecht
Het Ambachtsherenhuis in Alblasserdam
Het Gemeenlandshuis in Amsterdam
Stoomgemaal De Cruquius in de Haarlemmermeer
Het woonhuis Hinthamerstraat 138 in 's-Hertogenbosch

Woonhuis Bonnema in Leeuwarden
De koetshuizen van buitenplaats Beeckestijn
Het Gemeenlandshuis van Maassluis
Het door Rietveld ontworpen Huis Slegers in Velp
Het zomerhuisje in Groet
Het door Dom Hans van der Laan ontworpen Huis Naalden in Best
't Hooge Huys in Alkmaar
Het Huis Van Eysinga in Leeuwarden
Villa Rams Woerthe in Steenwijk
Woonhuis Thamerlaan 14 te Uithoorn

Genereuze steun door fondsen

Om de financiering van bijzondere, kapitaalintensieve restauraties en verwervingen rond te krijgen, doet de Vereniging ook een beroep op steun van fondsen, instellingen, bedrijven en particulieren. Recent hebben onder andere de volgende fondsen belangrijke projecten door hun genereuze steun mogelijk gemaakt:

Prins Bernhard Cultuurfonds
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Stichting de Groot Fonds
Stichting Dioraphte
Ir. Abbe Bonnema Stichting
Stichting Zabawas
Fonds 1818
Stichting dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
De Frans Mortelmans Stichting
Stichting Bon Coeur

Wilt u het werk van Vereniging Hendrick de Keyser steunen, neem dan contact op met 020-5210630.
Hier vindt u alvast meer informatie over schenken aan de Vereniging.