Behoud door verwerven, restaureren en verhuren

Sinds 1918

Vereniging Hendrick de Keyser werd in 1918 opgericht door enkele Amsterdammers onder leiding van de wijnkoopman Jacobus Boelen.
In een tijd van economische bloei constateerden de oprichters dat sloop, nieuwbouw en verpaupering het beeld van de Nederlandse dorpen en steden ernstig aantastten. Wat de oprichters bond, was hun ergernis over de roekeloze en onnodige teloorgang van veel belangrijke en beeldbepalende huizen.

De remedie was in haar eenvoud een krachtig en probaat middel: door aankoop huizen redden en verhuren. De inkomsten uit verhuur maakten het onderhoud mogelijk. Deze praktische aanpak kenmerkt nog steeds de werkwijze van de Vereniging.
Al in het eerste jaar van haar bestaan werd door de leden van de Vereniging bepaald dat het werkterrein heel Nederland zou moeten omvatten. De Vereniging is sindsdien uitgegroeid tot de grootste landelijk werkende restaurerende instelling in ons land.

De Vereniging is vernoemd naar de Amsterdamse stadssteenhouwer Hendrick de Keyser (1565-1621), de beeldhouwer van het grafmonument van Willem van Oranje in Delft en bouwmeester van tal van gebouwen in Amsterdam (zoals de Westerkerk, Zuiderkerk en Noorderkerk), Delft, Deventer en Hoorn. Hij werd door de oprichters beschouwd als een kunstenaar van nationale betekenis, vergelijkbaar met Rembrandt voor de schilderkunst. Stadssteenhouwer Hendrick de Keyser.

Arjan Bronkhorst HDK 55.0012 a kopie
Arjan Bronkhorst HDK 55.0012 a kopie

Historische architectuur

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich niet alleen in voor 17de-eeuwse architectuur, maar ook voor historische gebouwen uit andere tijden, van de middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. 

Ook werk van grondleggers van de moderne architectuur, zoals de architecten Berlage, Duiker, Van Ravesteyn en Rietveld, is vertegenwoordigd in de collectie van de Vereniging.