Periodieke schenking

Wilt u de Vereniging financieel steunen in haar doelstelling dan is uw gift fiscaal aftrekbaar, mits uw totaal aan schenkingen de jaarlijks vastgestelde drempel te boven gaat. Een periodieke vaste gift, gespreid over een periode van vijf jaar, is altijd geheel aftrekbaar.

  • Download en print de Overeenkomst tot periodieke schenking >>

  • Lees de toelichting op de Overeenkomst tot periodieke schenking >>

  • Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften >>

Voor het zo goed mogelijk realiseren van uw wensen adviseren wij u altijd vooraf contact te zoeken met de Vereniging. U kunt immers als u dat wilt bepalen wat er met het pand moet gebeuren (hoe het wordt gebruikt, door wie en met welke functie).
Sinds 1 januari 2008 is Vereniging Hendrick de Keyser door het Ministerie van Financiën aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voorts is de Vereniging gecertificeerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). 

Vereniging Hendrick de Keyser is geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfrecht. Dat betekent dat er geen belasting is verschuldigd over schenkingen, erfstellingen en legaten. 
Uw bijdrage kan in de vorm van een lijfrente volledig aftrekbaar zijn. Wij maken desgewenst kosteloos de akte voor u op. 
Wilt u meer informatie? Neem contact op met mw. A. Ahmed 020-5210634.