Periodieke schenking met een specifiek doel

Net als de eenmalige schenking kan de periodieke schenking ook aan een specifiek doel worden toegewezen. De periodieke gift is echter bij uitstek geschikt om een pand te adopteren zodat het pand gerestaureerd kan worden of voor het publiek toegankelijk is (gedurende vijf jaar). 
Voorbeelden van doelstellingen zijn het restaureren van een bijzondere kamer in een pand van de Vereniging, het verrichten van onderzoek voorafgaand aan een restauratie of het openstellen van een pand voor publiek voor een periode van vijf jaar. 
Ook kunt u zorgen voor de inrichting en aankleding van onze museumhuizen zodat deze voor publiek opengesteld kunnen worden.

  • Download en print de Overeenkomst tot periodieke schenking >>

  • Lees de toelichting op de Overeenkomst tot periodieke schenking >>

  • Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften >>

Voor het zo goed mogelijk realiseren van uw wensen adviseren wij u altijd vooraf contact te zoeken met de Vereniging. U kunt immers als u dat wilt bepalen wat er met het pand moet gebeuren (hoe het wordt gebruikt, door wie en met welke functie).
Sinds 1 januari 2008 is Vereniging Hendrick de Keyser door het Ministerie van Financiën aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voorts is de Vereniging gecertificeerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). 
Vereniging Hendrick de Keyser is geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfrecht. Dat betekent dat er geen belasting is verschuldigd over schenkingen, erfstellingen en legaten. 

Uw bijdrage kan in de vorm van een lijfrente volledig aftrekbaar zijn. Wij maken desgewenst kosteloos de akte voor u op. 
Wilt u meer informatie? Neem contact op met mw. A. Ahmed 020-5210634.