Eenmalige gift

Elke gift, klein of groot, ondersteunt ons werk en wordt zeer op prijs gesteld. Misschien heeft u een speciale reden om de Vereniging te steunen. U heeft een bijzondere band met een huis of plaats of u heeft iets te vieren en wilt de Vereniging daarin laten delen. 

Met uw gift herstellen we een bijzonder ornament, voltooien we een restauratie of realiseren we iets dat anders achterwege zou moeten blijven.
Een eenmalige schenking is onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Lees verder >>

Voor het zo goed mogelijk realiseren van uw wensen adviseren wij u altijd vooraf contact te zoeken met de Vereniging. U kunt immers als u dat wilt bepalen wat er met het pand moet gebeuren (hoe het wordt gebruikt, door wie en met welke functie).
Sinds 1 januari 2008 is Vereniging Hendrick de Keyser door het Ministerie van Financiën aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voorts is de Vereniging gecertificeerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). 

Vereniging Hendrick de Keyser is geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfrecht. Dat betekent dat er geen belasting is verschuldigd over schenkingen, erfstellingen en legaten. 
Uw bijdrage kan in de vorm van een lijfrente volledig aftrekbaar zijn. Wij maken desgewenst kosteloos de akte voor u op. 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met mw. A. Ahmed 020-5210634.