vereniging Hendrick de Keyser

Oosterleek 39, Oosterleek

Zeldzaam 18e eeuws langhuis

Dit huis staat in een bijzonder cultuurlandschap, de dorpslint van Oosterleek, niet ver van de Westfriese Omringdijk. De restauratie van het pand is onlangs van start gegaan. 

Oosterleek - Oosterleek 39

Zoals op de foto's te zien is, verkeert het houten langhuis in zeer slechte bouwkundige staat. Het karakteristieke pand is inmiddels ontdaan van opgaand groen rondom het huis. Ook in het pand is flink opgeruimd. De onderdelen met een bouw- of cultuurhistorische waarde zijn apart gehouden en vervolgens opgeslagen.

Het 18de-eeuwse langhuis is van oorsprong een kleine boerderij. Het heeft een hoge bouwhistorische waarde omdat de structuur, indeling en interieurafwerkingen nog grotendeels authentiek uit de late 18de en uit de 19de eeuw stammen. De cultuurhistorische waarde is hoog omdat er al zo veel van dit soort huisjes verdwenen zijn; de zeldzaamheid is groot.

Na restauratie zal het huis regelmatig worden opengesteld en kan het als nieuwe Monument en Bed-locatie worden gehuurd.

Oosterleek - Oosterleek 39