vereniging Hendrick de Keyser

Hoorn, Hoofd 2

Over de bouwhistorie van de Hoofdtoren in Hoorn

Hoorn - Hoofdtoren

De beroemde Hoofdtoren in Hoorn werd gebouwd in 1532. Het is een verdedigingstoren die hoorde bij de in 1508 begonnen omwalling van de stad. De gevel aan de landzijde is vlak en bestaat uit baksteen. De gevel aan de zeezijde biedt een opvallende aanblik. Deze gevel is halfrond en bestaat voor tweederde deel uit witte kalksteen en voor eenderde deel uit baksteen. De grens tussen de twee steensoorten verloopt rafelig.

Hoorn - Hoofdtoren - foto Frans Kwaad

Is dit altijd zo geweest? is de toren zo gebouwd, en waarom? Of is de huidige aanblik van de zeezijde het gevolg van een latere verandering?

Hoorn - Hoofdtoren - foto Frans Kwaad

De Hoofdtoren werd in 2003 door Vereniging Hendrick de Keyser verworven en in 2004 gerestaureerd. Bij deze restauratie werden belangrijke funderingsresten gevonden van een grote dwarspoort. Hoe verhouden deze vondsten zich tot de historische functie en bouwgeschiedenis van de Hoofdtoren?

Hoorn - Hoofdtoren - foto Frans Kwaad

Fysisch-geograaf Frans Kwaad heeft zich verdiept in deze raadsels en doet onderzoek naar de bouwhistorie van de Hoofdtoren. Op zijn website vindt u meer informatie over het onderzoek, een groot aantal interessante afbeeldingen en een aantal voorlopige conclusies.

Zie: www.kwaad.net/Hoorn-Hoofdtoren.html