vereniging Hendrick de Keyser

Vereniging

Bestuur

Mevrouw drs P.H.M. Hofsté RA

Woonplaats: De Hoef

Benoemingsperiode(s):
- 2013-2017

Profiel:
Financieel, bankwezen

Relevante nevenfuncties:
- Lid Raad van Commissarissen BNG Bank