vereniging Hendrick de Keyser

Mw E.M. van der Pol

Bestuur

Mevrouw E.M. van der Pol

Woonplaats: Amsterdam

Benoemingsperiode(s):
- 2012-2016
- 2016-2020

Profiel:
Vakinhoudelijk

Relevante functies en nevenfuncties:
- Voormalig Rijksbouwmeester
- Architect/partner bij DOK Architecten
- Mede-directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
- Lid van de Raad van Advies van Pampus