vereniging Hendrick de Keyser

J.B.H. de Haan

Bestuur

De heer dr J.B.H. de Haan

Woonplaats: 's-Gravenhage

Benoemingsperiode(s):
- 2012-2016
- 2016-2020

Profiel:
Vakinhoudelijk

Relevante functies en nevenfuncties:
- Senior adviseur monumentenbeleid, Atelier Rijksbouwmeester/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties