vereniging Hendrick de Keyser

Jaarstukken

Jaarverslag en jaarrekening

Gouda - Turfmarkt 142

Het jaarverslag van Vereniging Hendrick de Keyser verschijnt elk voorjaar en geeft gedetailleerde informatie over de activiteiten van de Vereniging, met hoofdstukken over aanwinsten en restauratieprojecten, verenigingszaken en de jaarcijfers. Elk jaarverslag bevat een of meerdere achtergrondartikelen over het huizenbezit. 

Hieronder vindt u de PDF-file van het laatste jaarverslag en de jaarrekening.

  • Jaarverslag 2016 >>
  • Jaarrekening 2016 >>


Overige documenten over de Vereniging