vereniging Hendrick de Keyser

Overige documenten en links

Meer over de Vereniging en aanverwante organisaties

Buitenplaats Nijenburg in Heiloo - de vijver

Hieronder vindt u onder andere PDF-files van de notulen van de algemene ledenveragdering en de meest recente statuten.

  • Concept notulen Algemene Ledenvergadering 20 juni 2015 >>
  • Jaarverslag 2014 >>
  • Jaarrekening 2014 >>
  • Notulen ledenvergadering 21 juni 2014 >>
  • Meest recente statuten >>
  • Visiedocument 2012-2015 >>

    Jaarverlag 2015 en jaarrekening 2015 zie Jaarstukken

Enkele interessante links: