vereniging Hendrick de Keyser

Organisatie

Een vereniging zonder winstoogmerk met een professionele organisatie

Edam - Spui 6 (foto Roos Aldershoff)

'Hendrick de Keyser' is een particuliere vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 3 januari 1918 en erkend bij Koninklijk Besluit van 26 februari 1918 no. 62. Haar laatstelijk gewijzigde statuten zijn vastgelegd in een notariële akte d.d. 7 september 2007. De Vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder no. 40530264.

De Vereniging heeft 4100 leden en wordt geleid door een Bestuur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Bestuur en Raad van Commissarissen doen hun werk volledig onbezoldigd.

Het bestuur wordt ondersteund door een professionele organisatie met 43 medewerkers, onder leiding van een directeur, Carlo Huijts. Deze is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid.


Adres:
Herengracht 172
1016 BP Amsterdam
Telefoon 020-5210630
Website www.hendrickdekeyser.nl
E-mail info@hendrickdekeyser.nl

Bankrelaties:
ABN Amro - NL94ABNA0411840207
ING - NL86INGB0000048718

RSIN / fiscaal nummer:
0010.38.709