vereniging Hendrick de Keyser

De Burcht

Rondleidingen

De geschiedenis van het prachtige gebouw van de Algemeene Nederlandsche Diamanbewerkersbond (A.N.D.B.) in de Amsterdamse Plantagebuurt is met de namen van twee pioniers verbonden: Henri Polak, grondlegger van de moderne Nederlandse vakbeweging, en H.P. Berlage, grondlegger van de moderne Nederlandse architectuur. Berlage beschouwde het gebouw als één van zijn beste werken.

Amsterdam - De Burcht (foto Arjan Bronkhorst)

Het vakbondsgebouw kwam tot stand in 1898-1900, vrijwel gelijktijdig met de Beurs op het Damrak, haar tegenpool in de Nederlandse sociale geschiedenis. De architectuur en het interieur van De Burcht zitten vol symboliek, met vele verwijzingen naar de strijd van de diamantbewerkers voor betere werkomstandigheden.

Amsterdam - De Burcht (foto Arjan Bronkhorst)

Het gebouw is een uitzonderlijk monument van de architectuur en interieurkunst rond 1900. Het is in 2008-2010 zorgvuldig gerestaureerd. Bij de restauratie zijn verschillende vondsten gedaan. Zo kwamen achter voorzetwanden en verlaagde plafonds sporen van de interieurs van Berlage tevoorschijn. Licht en kleur bleken een belangrijke rol te spelen in het ontwerp. De historische indeling, kleuren en inrichting zijn in ere hersteld.

Amsterdam - De Burcht (foto Arjan Bronkhorst)

De Burcht is nu wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging en locatie voor conferentie, vergadering of evenement. Ook worden er maandelijks rondleidingen georganiseerd voor geinteresseerden in de geschiedenis van het gebouw en het bijzondere interieur, meestal op zaterdag of zondag.

Amsterdam - De Burcht (foto Arjan Bronkhorst)

Meer informatie, zoals data en tijden van de rondleidingen, vindt u op de website van De Burcht: www.deburcht.nl. U kunt plaatsen reserveren door contact op te nemen via info@deburcht.nl.

Een fotografische rondgang door het pand >>