vereniging Hendrick de Keyser

Restauratie tip 9

'Niet-doen': direct beginnen

Architectonisch en historische waardevolle huizen zijn gebouwen met een bijzondere bouw-, gebruiks- en/of bewonersgeschiedenis. Ze kenmerken zich door een opmerkelijk ontwerp, goed doordacht materiaalgebruik of speciale interieurs en details. Ga met uw verbouwing niet over één nacht ijs, maar neem de tijd.

Broek in Waterland - Havenrak 1

Uw monument zit niet te wachten op de snelste restauratie of verbouwing, maar op de meest duurzame. Probeer uw pand goed in de vingers te krijgen: doe onderzoek in het bouwarchief van de gemeente, in het archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (zij hebben ook veel informatie over niet-rijksmonumenten) en doe ook onderzoek in het pand zelf.

Er zijn monumenteigenaren die elkaar aanraden om eerst een tijd in het pand te gaan wonen. Daardoor leer je het pand goed kennen en worden de impulsieve ideeën van de goed doordachte gescheiden. Goed onderzoek en een periode voor reflectie op het plan verdienen zich terug, omdat men daardoor voor minder verrassingen komt te staan (zowel vondsten als bouwkundige gebreken) en daardoor ook minder speelbal van de aannemer wordt; meerwerk is immers altijd duurder dan gepland werk dat met een aanneemsom is bezegeld.

Hoorn - Restauratie Binnenluiendijk 3

Huur een goede adviseur in, zoals een restauratiearchitect, een bouwhistoricus of een kleuronderzoeker. Veel mensen willen liever het geld direct uitgeven aan iets tastbaars (de verbouwing) dan aan een adviseur. Toch verdient ook een goede adviseur zichzelf terug omdat hij ervaren is in het doen van onderzoek, de voorbereiding en uitvoering van restauraties en verbouwingen.

Als laatste dient opgemerkt te worden dat je bij het restaureren of verbouwen van een monument bijna nooit alles van tevoren kunt weten. Het is dan ook zeker geen schande, maar juist verstandig, om tijdens het proces het plan bij te stellen naar aanleiding van een vondst of het bekende voortschrijdend inzicht. Alles, nou ja bijna alles, is geoorloofd als het de monumentwaarde ten goede komt!

Lees ook de andere restauratie tips >>