vereniging Hendrick de Keyser

Restauratie tip 8

'Doen': zorg dat de monumentale waarde zichzelf als het ware ‘beschermt'

De monumentale kwaliteiten van een gebouw zouden zó duidelijk moeten zijn dat niemand het in zijn hoofd zal halen om die kwaliteiten aan te tasten. Dat lijkt simpel voor imposante monumentwaarden zoals stijlkamers met goudleerbehang of een 17de-eeuwse balklaag met versierde sleutelstukken, maar het geldt ook voor kleine of schijnbaar ondergeschikte monumentwaarden zoals het restant van een bedstee of een vroeg 20ste eeuwse paneeldeur met origineel hang- en sluitwerk.

Een beschadigd stucplafond wordt soms ten onrechte gesloopt

Zorg dat de monumentale onderdelen in goede staat worden gebracht: een rampzalig uitziend historisch stucplafond beschermt zichzelf natuurlijk minder goed tegen een onwetende eigenaar of sloopgrage aannemer, dan een gerestaureerd plafond.

Hetzelfde stucplafond na restauratie

Ook bij minder evidente monumentale waarden geldt: als ze zichtbaar en gerestaureerd zijn, kunnen ze zichzelf beschermen voor de toekomst. Bijvoorbeeld in een Overijsselse boerderij, waar in kast restanten van een bedstede werden gevonden. Na demontage van de inbouwkast kwam het hele decoratieve tegelwerk tevoorschijn en de bouwsporen (o.a. de ‘moet' in het muurwerk) waar de beddenplank had gezeten. Door terugplaatsing van de bedsteewand op de juiste plek, werd de volledige omvang van de bedstede met toegang vanuit de woonkamer, weer in zijn oorspronkelijke structuur en afwerking hersteld.

Herstelde bedstede op basis van gevonden bouwsporen

Lees ook de andere restauratie tips >>