vereniging Hendrick de Keyser

Restauratie tip 4

'Doen': dakgoten twee keer per jaar schoonmaken en schuw de aanleg van een vergaarbak, spuwer of verklikker niet

Controleer minstens twee keer per jaar de dakgoten. En controleer bij een flinke regenbui ook eens alle hoeken en gaten van de zolder. Maak dakgoten twee keer per jaar schoon, in het voor- en najaar. Als er bomen in de buurt staan, moet het vaker.

Bij slecht bereikbare dakgoten of dakgoten met een wat lage achteropstand (dat is de kant waar de dakgoot aan het dakvlak grenst en waar de gootbekleding minstens 3 cm hoger moet zijn dan aan de buitenkant) is het verstandig om een waarschuwingssysteem in te bouwen. Dat klinkt wat zwaarwichtig, maar het is eenvoudig. De dakgoot ligt op afschot naar één of meer regenpijpen. Plaats in de dakgoot vlakbij de regenpijp: een spuwertje (een gesoldeerd pijpje bovenin de dakgoot), een verklikker (een kleine V-vormige inkeping in de kopse kant van de goot waar het water als eerste overheen gaat stromen) of plaats bovenin de regenpijp een vergaarbak met spuwer.

Vergaarbakken met spuwers tegen een gevel

Als de regenpijp verstopt is zal het water door het spuwertje naar buiten gutsen en wordt de bewoner gewaarschuwd. Spuwers en verklikkers moeten dus op plaatsen zitten waar de bewoner het euvel ook kan zien, bijvoorbeeld aan de voorgevel of zelfs bij de voordeur!

Lees ook de andere restauratie tips >>